جدید ارزان شد! ریاضیات دهم یازدهم تجربی

ریاضیات دهم یازدهم تجربی

بانک کتاب   

مولفان:گروه مولفان

انتشارات: قلمچی

چاپ: 97

شابک: 9-1194-00- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5146319

30,000 تومان

24,000 تومان

110 قلم

✔ 105 بسته ی مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 80 پیمانه 20 سوالی : اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است.
✔ 40 پیمانه ی 10 سوالی : تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت 10 سوالی است.


✴این کتاب شامل 1800 تست است.
✴در مباحث مشترک با کتاب درسی قبلی 411 تست از کنکورهای سراسری سال‌های 80 به بعد و 469 تست از آزمون‌های کانون انتخاب شدند.
❕ از طرفی برای پوشش کامل موضوعات، در مباحث جدید 920 تست شناسنامه‌دار از کتاب درسی طراحی شده‌اند.
✴همه‌ی این تست‌‌ها، دارای شناسنامه‌ی دقیق‌ از کتاب درسی‌اند.

برای اطلاع از قیمت و نحوه سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید:
02166400067- 02166181920