نماد اعتماد الکترونیکی

سه سطحی زیست شناسی کنکور قلم چی دهم و یازدهم

گزینشگران: امیرحسین بهروزی فرد- مهشید حقیقت

انتشارات: کانون فرهنگی آموزش قلم چی

چاپ: 97

تعداد صفحه: 144

شابک:5 - 1220 - 00 - 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5173911

18,000 تومان

110 قلم

این کتاب شامل سه سطح متفاوت است.

سطح اول: نسبتا دشوار 107 سوال    سطح دوم دشوار  سطح سوم نسبتا دشوار

ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و *میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.

footerbottom