نماد اعتماد الکترونیکی

سه سطحی شیمی کنکور قلم چی

گزینشگران: حامد پویان نظر- علی مویدی

25,000 تومان

110 قلم

این کتاب شامل سه سطح متفاوت است.

سطح اول: نسبتا دشوار    سطح دوم دشوار  سطح سوم نسبتا دشوار

همراه با توضیحات و پاسخ تشریحی به صورت شفاف و قابل فهم

ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و *میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.

footerbottom