نماد اعتماد الکترونیکی

پاسخنامه ریاضیات کنکور رشته ریاضی قلم چی(جلد دوم)

پدید اورندگان: هیات مولفان

25,000 تومان

110 قلم

ایجاد نظم در مطالعه: برای هر موضوع یک یا دو پیمانه 20 سوالی طراحی شده است.این پیمانه ها به مطالعه شما نظم میدهد و امکان میدهد برنامه ریزی و مدیریت زمان را به خوبی انجام دهید

پرهیز ار افراط وتفریط :وجوذ این پیمانه ها باعث شده مولفان کتاب در هر موضوع به اندازه اهمیت که ان موضوع دارد سوال ارایه کنند در هر پیمانه 20 سوالی انواع مختلف سوال ها مطرح شده ولی برای موضوع های کم تنوع تر پیمانه های 10 سوالی در نظر گرفته شده است

footerbottom