نماد اعتماد الکترونیکی

پاسخنامه فیزیک کنکور تجربی آبی قلم چی(جلد دوم)

مولفان: هیئت مولفان

انتشارات: کانون فرهنگی آموزش قلم چی

چاپ: 97

تعداد صفحه: 424

شماره کتابشناسی ملی: 5148059

33,000 تومان

110 قلم

ایجاد نظم در مطالعه: برای هر موضوع یک یا دو پیمانه 20 سوالی طراحی شده است.این پیمانه ها به مطالعه شما نظم میدهد و امکان میدهد برنامه ریزی و مدیریت زمان را به خوبی انجام دهید

پرهیز ار افراط وتفریط :وجوذ این پیمانه ها باعث شده مولفان کتاب در هر موضوع به اندازه اهمیت که ان موضوع دارد سوال ارایه کنند در هر پیمانه 20 سوالی انواع مختلف سوال ها مطرح شده ولی برای موضوع های کم تنوع تر پیمانه های 10 سوالی در نظر گرفته شده است

footerbottom