جدید ارزان شد! سه سطحی ریاضی کنکور ریاضی قلم چی

سه سطحی ریاضی کنکور ریاضی قلم چی

بانک کتاب      

مولفان: هیئات مولفان

انتشارات: کانون

چاپ: 97

شابک:2-1221-00- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی:5176475

19,000 تومان

15,200 تومان

110 قلم

این کتاب شامل سه سطح متفاوت است.

سطح اول: نسبتا دشوار 107 سوال    سطح دوم دشوار  سطح سوم نسبتا دشوار

ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و *میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.