جدید ارزان شد! فیزیک دوازدهم رشته ریاضی

فیزیک دوازدهم رشته ریاضی

بانک کتاب   

مولفان:گروه مولفان

انتشارات: قلمچی

تعداد صفحه: 472

چاپ: 97

شابک: 6-1252-00- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5353054

54,000 تومان

43,200 تومان

110 قلم

✔ 1300 تست شناسنامه دار
✔ 29 موضوع منطبق بر 6 فصل کتاب درسی.
✔ 22 پیمانه 10 سوالی: تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ 48 پیمانه ی 20 سوالی: اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است.
✔57 بسته ی مطالعاتی: هر بسته ی مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 6 آزمون جمع بندی, در پایان هر فصل یک آزمون جمع بندی 20 سوالی ارائه شده است.

برای اطلاع از قیمت و نحوه سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید:
02166400067- 02166181920