جدید ارزان شد! زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی دوازدهم

بانک کتاب   

مولفان:گروه مولفان

انتشارات: قلمچی

چاپ: 97

شابک: 9-1248-00- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5341577

60,000 تومان

48,000 تومان

110 قلم

✔ تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است.
✔ هر بسته ی مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 80 تست از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور. 660 تست از آزمون های کانون. 800 تست
✔ طراحی شده از کتاب درسی
✔ 8درخت دانش در ابتدای هر فصل برای جمع بندی بهتر موضوعات طراحی شده اند .
✔ 23موضوع مستقل از کتاب دوازدهم
✔ 8 آزمون جمع بندی, در پایان هر فصل, یک آزمون جمع بندی 20 سوالی ارائه شده است.

برای اطلاع از قیمت و نحوه سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید:
02166400067- 02166181920