جدید ارزان شد! جمع بندی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم تجربی قلم چی

جمع بندی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم تجربی قلم چی

35,000 تومان

28,000 تومان

99 قلم

جمع بندی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم تجربی قلم چی

✔ 700 سوال شناسنامه دار از دروس دوازدهم تجربی
✔ 320 سوال طراحی شده از دروس عمومی دوازدهم تجربی
✔ 380 سوال طراحی شده از دروس اختصاصی دوازدهم تجربی
✔ 4 آزمون برای جمع بندی مباحث دوازدهم
✔ 3 آزمون برای جمع بندی مباحث نیم سال اول دوازدهم
✔ 1 آزمون برای جمع بندی نیمی از مباحث نیم سال دوم دوازدهم
✔ 19 مبحث برای تقویت مهارت مبحث شناسی برای هر سوال

میتوانید این کتاب را از بانک کتابسفارش  و در کوتاهترین زمان تحویل بگیرید.

جمع بندی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم تجربی
گروه مولفان
قلم چی
جمع بندی
دم متوسطه
دوازدهم
1398