جدید ارزان شد! 8 مجموعه کنکور98 انسانی زرد قلم چی

8 مجموعه کنکور98 انسانی زرد قلم چی

45,000 تومان

36,000 تومان

100 قلم

8 مجموعه کنکور 98 انسانی زرد قلم چی

محتوای کتاب شامل:
کنکور داخل کشور رشته علوم انسانی (عمومی و اختصاصی )
کنکور خارج از کشور رشته علوم انسانی ( عمومی و اختصاصی)
و عمومی رشته های ریاضی، تجربی ، هنر و زبان است.
ویژگی های مهم این کتاب:
در کنار هر سوال کنکور، مقطع مربوط به آن درج شده است تا شما به راحتی متوجه شوید با اطلاعات کدام مقطع قادر به پاسخگویی به هر سوال هستید.

میتوانید این کتاب را از بانک کتابسفارش  و در کوتاهترین زمان تحویل بگیرید.

8 مجموعه کنکور 98 انسانی زرد قلم چی
گروه مولفان
قلم چی
زرد
دوم متوسطه
دهم و یازدهم و دوازدهم
1398