جدید ارزان شد! عربی عمار درک مطلب و کلوز تست قلم چی

عربی عمار درک مطلب و کلوز تست قلم چی

45,000 تومان

36,000 تومان

100 قلم

عربی عمار درک مطلب و کلوز تست قلم چی

✔ متن های تالیفی از متن کتاب های درسی رشته ریاضی، تجربی و انسانی
✔ منتخب متن های آزمون آموزشی کانون فرهنگی آموزش
✔ منتخب متن های کنکور های سراسری سال های اخیر
✔ کلوز تست های تالیفی از متن کتاب های درسی رشته ریاضی ، تجربی و انسانی
✔ شامل پرسش های چهار گزینه ای مفهوم
✔ شامل پرسش های چهار گزینه ای قراء
✔ با سطح بندی درجه دشواری متن ها
✔ به همراه برنامه مطالعاتی و شیوه نامه استفاده از کتاب به سبک عمار

میتوانید این کتاب را از بانک کتابسفارش  و در کوتاهترین زمان تحویل بگیرید.

عربی عمار درک مطلب و کلوز تست قلم چی
عمار تاج بخش، پویا رضاداد
قلم چی
عمار
دوم متوسطه
دهم و یازدهم و دوازدهم
98
978-600-00-1333-2