جدید ارزان شد! استعداد تحلیلی (هوش کلامی) ویژه تمامی مقاطع قلم چی

استعداد تحلیلی (هوش کلامی) ویژه تمامی مقاطع قلم چی

42,000 تومان

33,600 تومان

100 قلم

استعداد تحلیلی (هوش کلامی) ویژه تمامی مقاطع قلم چی

✔ 600 پرسش چهارگزینه ای منتخب طراحی شده از انواع سوال های هوش
✔ 600 پاسخ تشریحی ( همه سوال های کتاب پاسخ تشریحی دارند)
✔ 4 پیمانه 20 سوالی ( 80 سوال در 4 آزمون انتهایی کتاب در قالب 4 پیمانه20 سوالی آمده است)
✔ 52 پیمانه 10 سوالی ( 520 سوال در قالب 52 پیمانه 10 سوالی آمده است)
✔ 3 موضوع هوش ادبی و زبانی، هوش منطقی و ریاضی، تمرکز و سرعت عمل پوشش داده شده است
✔ 30 زیرموضوع کلی برای پوشش مهمترین انواع سوال های هوش
✔ 30بسته آموزشی(درس نامه) به عنوان پیش نیاز در ابتدای هر در آمده است
✔ 4 آزمون جمع بندی 20 سوالی در پایان کتاب

میتوانید این کتاب را از بانک کتابسفارش  و در کوتاهترین زمان تحویل بگیرید.

استعداد تحلیلی هوش کلامی قلم چی
گروه مولفان
قلم چی
تمامی مقاطع
98