جدید ارزان شد! 10 کنکور رشته ریاضی ویژه دوران جمع بندی

10 کنکور رشته ریاضی ویژه دوران جمع بندی انتشارات قلم چی

10 کنکور رشته ریاضی ویژه دوران جمع بندی

پدیدآورندگان : هیئت مؤلفان کانون فرهتگی آموزش

69,000 تومان

55,200 تومان

9999 قلم

در این کتاب 2350 سوال رشته ریاضی منطبق با بودجه بندی کنکور سراسری در 10 آزمون شبیه سازی شده آورده شده است بانضمام 1228 سوال منتخب مطابق با سرفصل های نظام جدید از کنکورهای سراسری سال های 92 تا 97،که این موارد با  1122 سوال منتخب از موضوعات و مباحث جدید از آزمون های طراحی شده و کانون ادغام شده است.همچنین 10 مجموعه از نکات جامع دروس اختصاصی شامل شیمی،ریاضی و فیزیک در این کتاب گنجانده شده است.برای چک کردن تشریح گزینه های غلط به همراه پاسخ تشریحی به جلد دوم مراجعه نمائید.

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید و مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید. 10 کنکور رشته ریاضی ویژه دوران جمع بندی را میتوانید از این سایت تهیه کنید.