جدید ارزان شد! پاسخ نامه 10 کنکور رشته ریاضی ویژه دوران جمع بندی انتشارات قلم چی

پاسخ نامه 10 کنکور رشته ریاضی ویژه دوران جمع بندی انتشارات قلم چی

پاسخ نامه 10 کنکور رشته ریاضی ویژه دوران جمع بندی انتشارات قلم چی

پدیدآورندگان : هیئت مؤلفان کانون فرهنگی آموزش

50,000 تومان

40,000 تومان

9999 قلم

2350 پاسخ تشریحی در این کتاب به همراه تشریح نکات مهم و کاربردی و تشریح گزینه های غلط وجود دارد.در این کتاب همچنین در پاسخ تشریحی سوال های منتخب راه حل دوم ارائه و از رنگ دوم استفاده آموزشی می گردد.سوالات درس عربی و ترجمه کامل متون درک مطلب به همراه دلیل رد گزینه های غلط آورده شده است و درک مطلب زبان انگلیسی و متن کلوز و ترجمه کامل سوالات نیز در این کتاب وجود دارد.