جدید ارزان شد! پک کتاب های جامع کنکور مشاوران آموزش

پک کتاب های جامع کنکور مشاوران آموزش

مشخصات این محصول :

مشخصات نشر : تهران مشاوران آموزش

سال چاپ : 1400

2,115,000 تومان

1,692,000 تومان

9999 قلم

ویژگی های این محصول :

دانش آموزاان عزیز می توانند این پک رو با تخفیف ویژه تهیه کنند.

این پک مناسب کنکور 1401 رشته انسانی می باشد :

1-فارسی جامع کنکور 

2-روانشناسی جامع کنکور

3-اقتصاد جامع  کنکور

4-تاریخ جامع کنکور

5-جامعه شناسی جامع کنکور

6-ریاضی جامع کنکور

7-جغرافیا جامع کنکور 

8-علوم و فنون جامع کنکور

9-عربی انسانی جامع کنکور

10-زبان انگلیسی انسانی جامع کنکور

11-منطق و فلسفه جامع کنکور

12-دین و زندگی انسانی جامع کنکور

جامعه شناسی جامع کنکور :

مخصوص داوطلب کنکور 1401

درسنامه های کامل و کاربردی

بیش از 1600 پرسش چهارگزینه ای 

پاسخنامه کاملا تشریحی 

مخصوص هر سه پایه دهم یازدهم دوازدهم

حاوی نشانه هایی برای درک بهتر مطالب و تثبیت آنها در ذهن شما داوطلب کنکور 1401 استفاده ذاز فلش ها تست های حافظه ای تست های کنکاشی و ...