جدید ارزان شد! گسسته و آمار جامع منتشران

گسسته و آمار جامع منتشران

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران منتشران 1399

مشخصات ظاهری : 292ص مصور جدول 21*29س م

نوبت چاپ : اول 1399

شابک : 4-672-378-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 6157397-6116101

مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای رسول محسنی منش و جناب آقای سروش موئینی

85,000 تومان

68,000 تومان

9999 قلم

ویژگی های این محصول :

محتوای کتاب : این کتاب مباحث درس 1و2 فصل اول ریاضی دهم  فصل های ششم و هفتم ریاضی دهم کتاب درسی آمار و احتمال یازدهم و کتاب درسی گسسته ی دوازدهم را پوشش می دهد از این مباحث در کنکور سراسری 98 نوزده تست مطرح شده بود یعنی تقریبا 30 درصد ریاضیات کنکور مربوط به این مباحث است.

ساختار کتاب : 

در هر فصل چند درس داریم که ابتدا تست های هر درس را می بینید سپس در پاسخنامه اول درس نامه ای شیوا آموزنده و پرمثال به کمکتان می آید و بعد از آن پاسخ تست ها و راه حل های مختلف آنها را می بینید.تست ها تمام تمرین ها و فعالیت های مهم کتاب درسی و سؤالات کنکور سراسری سال های گذشته را به خوبی پوشش داده اند.