پاسخ نامه ی کنکوریوم رشته انسانی

اطلاعات این محصول :

مشخصات ظاهری :  مصور رنگی 22*29 س م

مشخصات نشر : تهران مهروماه نو

نوبت چاپ : سوم 1399

شابک : 1-435-317-60-978

شماره کتابشناسی ملی : 4953648

مؤلفان و نویسندگان : گروه تالیف انتشارات مهروماه

45,000 تومان

36,000 تومان

9999 قلم

ویژگی های این محصول :

پای صحبت یکی از اساتید دانشگاه نشسته بودم ایشان که فرد دنیادیده و باتجربه ای بود در بیان خلاصه ای از تجربیاتش می گفت در همه ی افراد بسیار موفقی که دیده ام در خصوصیت اصلی و کلیدی مشترک وجود داشته اولین خصوصیت یعنی توانایی فراکردن و قربانی کردن است.برای رسیدن به یک چیز باید بتوانید چیزهایی را قربانی کنید و از آنها بگذرید تا این توانایی گذشتن و فداکردن را نداشته باشید نمیتوانید به چیزهای ارزشمندتر برسید هرچه بزرگتر شوید چیزهایی که باید قربانی کنید هم بزرگتر می شود.دومین خصوصیت اصرار پافشاری سخت کوشی و پشتکار.شما صاحب هر هر استعداد و هوشی که هستید تا وقتی بر هدفتان تمرکز نکنید و با تلاش و پشتکار و استمرار بر آن پافشاری نکنید.اگر به آن برسید باید گفت که این موفقیت موردی و اتفاقی بوده است.هیچ هدف بزرگی در دنیا بدن استمرار و ممارست دست یافتنی نیست موفقیت در کنکور نسبت به چیزهایی که می وانید در زندگی به آنها برسید هدف کوچکی است.اگر مطمئن هستید که راه و هدف درستی را انتخاب کرده اید و آن را از ته دل می خواهید بدانید که قطعا با تلاش مستمر و سخت کوشی به آن می رسید.