جدید ارزان شد! هندسه دوازدهم اسفندیار

هندسه دوازدهم اسفندیار

12,000 تومان

9,600 تومان

99 قلم

هندسه دوازدهم اسفندیار

این کتاب شامل:

  • شامل آزمون های نوبت اول و دوم
  • شامل پاسخنامه تشریحی
  • شامل فلش کارت
  • مطابق با جدول بارم بندی آموزش و پرورش

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب سفارش  و در کوتاهترین زمان تحویل بگیرید.

هندسه دوازدهم اسفندیار
گروه مولفان
اسفندیار
دوم متوسطه
دوازدهم
98