نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! تست ریاضی دهم نشر الگو

تست ریاضی دهم نشر الگو

تست ریاضی دهم نشر الگو

مولف: کاظم اجلالی، ارشک حمیدی ، نوید صفایی

انتشارات: نشر الگو

مشخصات ظاهری:368 ص

شابک: 9-57-7950-600-978

شماره کتابخانه ملی: 3529351

79,000 تومان

63,200 تومان

99 قلم

 ریاضی دهم تست نشر الگو

دارای 220 پرسش چهارگزینه ای در درس نامه

1305 پرسش چهارگزینه ای در پایان درسنامه ها

درسنامه شامل مرور مطالب مهم و نکات کلیدی در ابتدای هر فصل

 

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید در صورتیکه خرید بالا 100 هزار تومان داشته باشید و  از مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.