نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! جمع بندی شیمی دوازدهم الگو

جمع بندی شیمی دوازدهم الگو

مولفان: مسعود جعفری-امیرحسین معروفی

انتشارات:نشر الگو

تعداد صفحه: 240

چاپ: 98

شابک: 8- 11- 6390- 622 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 3216673

43,000 تومان

34,400 تومان

100 قلم

جمع بندی شیمی دوازدهم الگو

-بیان کامل و منظم نکات کتاب درسی به کمک کادرهای جمع بندی، نمودار، آکولاد و جدول

-بررسی دقیق و موشکافانه تمام شکل های مهم کتاب درسی

-بررسی انواع تیپ بندی مسائل هر فصل و ارائه روش های تستی برای حل سریع آن ها

-قرار دادن یک آزمون شمامل ده عبارت درست، نادرست  و سه تست مفهومی، پس از هر زیر فصل

-ارائه جدول های جمع بندی شامل لغت ها، قید ها، عدد ها، رنگ ها و واکنش های به منظور بیان منظم نکات ریز متن درسی

-طرح دو آزمون جامع در انتهای هر فصل برای جمع بندی به همراه پاسخ تشریحی

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید در صورتیکه خرید بالا 100 هزار تومان داشته باشید و  از مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.