جدید ارزان شد! فیزیک۳ جامع ریاضی جلد۲ ویراست جدید(پایۀ دوازدهم) نشر الگو

فیزیک۳ جامع ریاضی جلد۲ ویراست جدید(پایۀ دوازدهم) نشر الگو

مولف: رضا خالو

انتشارات : نشر الگو

سال چاپ:1398

69,000 تومان

55,200 تومان

9999 قلم

توجه مهم:
جلد اول شامل درسنامۀ کامل، تست و آزمون از کل مطالب کتاب درسی فیزیک ۳ پایه دوازدهم است. همچنین جلد اول شامل پاسخ‌های کلیدی تست‌ها است.
جلد دوم شامل «پاسخ‌های تشریحی» تست‌ها و آزمون‌های جلد اول است که شما می‌توانید از سه روش به آن دسترسی داشته باشید:

ویژگی‌های جلد اول:

درسنامه‌ای منطبق با کتاب درسى فیزیک ۳ ریاضی پایۀ دوازدهم

۲۷۷۷ پرسش چهار‌گزینه‌ای منطبق با کتاب درسی با چینش آموزشی

سؤالات کنکور سال‌هاى اخیر مرتبط با مباحث کتاب درسی جدید به همراه تست‌های تالیفى

پرسش‌های چهار‌گزینه‌ای سطح دوم برای تسلط بیشتر

آزمون‌هایی برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت

ویژگی‌های جلد دوم:

پاسخ تشریحی برای همۀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای و آزمون​ها بر اساس آموزه‌های کتاب درسی جدید فیزیک

رضا خالو
نشر الگو
1398
344
9786226390095