انگلیسی جامع کنکور پیک نخبگان

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران پیک نخبگان 1397

مشخصات ظاهری : 468ص مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی 22*29 س م

شابک : 5-83-6255-600-978

شماره کتابشناسی ملی : 5342915

نوبت چاپ : چهارم 1399

مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای رضا سعیدی و سرکار خانم زهرا فهیمی و جناب آقای البرز جالینوس نیا

120,000 تومان

96,000 تومان

9999 قلم

ویژگی های این محصول :

پیک نخبگان که تراوش استعدادهای درخشان علمی و فرهنگی کشور می باشد با استفاده از تجارب و اندوخته های دهه های اخیر خصوصا تکنولوژی های روز سعی دارد با شناخت مشکلات واقعی نسل جوان و نیازهای آینده ی آنان شرایطی را فراهم نماید که خانواده و فرزندانشان با پیمودن خطوط و استفاده از ره آورد علمی آن با خیال آسوده و آرامش خاطر نسبت به موفقیت اعضای پیک نخبگان یقین حاصل نمی شود مگر این که ما مخاطبین خود را به عنوان عضوی از اعضای خاناده خود تلقی و دلسوزانه راهکارها و طرق پیشرفت و تعالی را در مسیر شما عزیزان قرار دهیم و با خلوص و اعتلای خدمتگزاری مطامع مالی را کمرنگ و ارتقای علمی فکری و فرهنگی هم میهنان خود را به عنوان هدف اصلی پررنگ نموده و در این راستا تمام مساعی خود را در جمع آوری آخرین داده ها و دستاوردهای علمی با کمک بهترین و مجرب ترین اساتید و نخبگان متمرکز نموده و هیچ گاه خود را بی نیاز از مشاوره ها اظهار نظرهای تکمیلی و فکری دیگر اساتید و مردم شریف نمی دانیم و به منظور بهینه نمودن مطالب خود هرروز سعی در رفع نواقص احتمالی به کمک افکار جدید خواهیم نمود.