منتشران 

منتشران

انتشارات منتشران

40 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  65,600 تومان 82,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399  مشخصات ظاهری : 296ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : اول 1399 شابک : 8-687-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6235876-6102101 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم زهرا نعمتی و جناب آقای امیرحسین قدیانی و جناب آقای میلاد هوشیار 

  65,600 تومان 82,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  63,200 تومان 79,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 256ص مصور جدول 21*29 س م شابک :3-682-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6236874-6101601 نوبت چاپ :اول 99 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای احمد بهرامیان و جناب آقای سید امیرمحمد سیدشاکری

  63,200 تومان 79,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  67,200 تومان 84,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 296ص مصور جدول 21*29س م شابک : 7-684-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6101801 مؤلفان ونویسندگان : جناب آقای سید هادی هاشمی و جناب آقای مجید قدیمی و جناب آقای حسین منصوری نوبت چاپ: اول 1399

  67,200 تومان 84,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  69,600 تومان 87,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 316ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1399 شابک : 8-674-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :6248375-6100801 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  69,600 تومان 87,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  60,000 تومان 75,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 244ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : سوم 1399 شابک : 1-660-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 5882258-6100401 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسن بلند و جناب آقای علیرضا حافظیان و جناب آقای حمید خزائی

  60,000 تومان 75,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  55,200 تومان 69,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 20ص مصور جدول 21*29 س  م  نوبت چاپ :دوم 1399 شابک : 5-688-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 62209950-6102201 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم ریحانه شعبان زاده

  55,200 تومان 69,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  69,600 تومان 87,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران مشخصات ظاهری : 300ص مصور جدول 21*29س م نوبت چاپ : اول 99 شابک : 8-658-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 5882258-6100201 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسام حاج مؤمن و جناب آقای شاهو مرادیان

  69,600 تومان 87,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  124,800 تومان 156,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 442ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ :1400 شابک :6-681-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6875492-6101501 مؤلفان  نویسندگان : جناب آقای محمد آقاصالح و سرکار خانم زهرا خردمند

  124,800 تومان 156,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  48,000 تومان 60,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران مبتکران 1399 مشخصات ظاهری : 176ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : دوم 1399 شابک : 5-659-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6225994-6102401 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم مریم مهری

  48,000 تومان 60,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  106,400 تومان 133,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 584 ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : اول 1399 شابک : 3-679-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :6220995-61301 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای علی کرامت و جناب آقای امیرحسین بهروزی فرد و جناب آقای مازیار اعتمادزاده و جناب آقای مهرداد محبی و جناب آقای علیرضا نورعلی و جناب آقای سعید شرفی 

  106,400 تومان 133,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  68,000 تومان 85,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 292ص مصور جدول 21*29س م نوبت چاپ : اول 1399 شابک : 4-672-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6157397-6116101 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای رسول محسنی منش و جناب آقای سروش موئینی

  68,000 تومان 85,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  96,800 تومان 121,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 504ص مصور جدول 21*29س م  نوبت چاپ : اول 99 شابک : 4-669-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 7281964-6100301 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای غلامرضایزدانی و جناب آقای داریوش گودرزی و جناب آقای مجتبی احمدوند

  96,800 تومان 121,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  95,200 تومان 119,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 478ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1400 شابک : 7-671-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6100701 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محمدمصطفی ابراهیمی و جناب آقای پدرام نیکوکار و جناب آقای کامیار علیون و جناب آقای محسن فراهانی

  95,200 تومان 119,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  120,800 تومان 151,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399  مشخصات ظاهری : 415ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ :1400 شابک : 1-673-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6247023-6116001 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای آرش عمید

  120,800 تومان 151,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  147,200 تومان 184,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 558ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1400 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سیدعلی مقدم نیا و جناب آقای محمدمصطفی ابراهیمی  شابک : 0-670-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6100601

  147,200 تومان 184,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  32,000 تومان 40,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری: 108ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 2-647-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6227937-6102301 نوبت چاپ : اول 1399 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم نرگس نظرپور و جناب آقای محسن پیرحسین لو

  32,000 تومان 40,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  104,000 تومان 130,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 675ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 9-677-378-964-978  شماره کتابشناسی ملی : 6234985-6101101 نوبت چاپ : اول 1399 مؤلفان و نویسندگان : جنلب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  104,000 تومان 130,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  128,000 تومان 160,000 تومان 20%
  جدید

  128,000 تومان 160,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  67,200 تومان 84,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 256ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 1-686-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6234986-6102001 نوبت چاپ : اول 1399 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم سیده مریم طاهری و جناب آقای محمدابراهیم مازنی

  67,200 تومان 84,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  36,000 تومان 45,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 3199 مشخصات ظاهری : 152ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : دوم 1399 شابک : 9-680-378-964-978  شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6101401 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سعید نجفیان و سرکار خانم فاطمه گلرخ

  36,000 تومان 45,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  96,000 تومان 120,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 372ص مصور جدول 21*29س م نوبت چاپ : اول 1399 شابک : 2-676-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6175542-6101001 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجید ساکی و جناب آقی فرزاد نامی

  96,000 تومان 120,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  105,600 تومان 132,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 568ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 99 شابک : 5-675-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6358271-6100901 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  105,600 تومان 132,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  69,600 تومان 87,000 تومان 20%
  جدید

  سال چاپ : 1399

  69,600 تومان 87,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  111,200 تومان 139,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 316ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : ششم1399 شابک : 8-674-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6248375-6100801 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  111,200 تومان 139,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )

  بسته آموزشی مکالمه  جامع ترین بسته آموزشی مکالمه زبان انگلیسی شامل : 4 DVD چند رسانه برای آموزش تصویری همراه با زیر نویس فارسی و انگلیسی 1 CD صوتی شامل مباحث آموزشی در حین آموزش مکالمه 2 کتاب  شامل مباجث ارائه شده در DVD آموزشی به همراه راهنمای کامل استفاده  1 کتاب 460 پرسش چهارگزینه ای با قابلیت استفاده توسط دانش آموزان ، داوطلبان کنکور، و کلیه افراد با...

 • ( 0 نظر )
  56,000 تومان 70,000 تومان 20%
  جدید

  بانک کتاب   مولفان:گروه مولفان منتشران انتشارات: منتشران تعداد صفحه: 480 چاپ: 99 شابک: 0-344-378- 964 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 5272210

  56,000 تومان 70,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  48,000 تومان 60,000 تومان 20%
  جدید

  بانک کتاب   مولفان:گروه مولفان منتشران انتشارات: منتشران تعداد صفحه: 416 چاپ: 99 شابک: 5-336-378- 964 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 5260522

  48,000 تومان 60,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  40,000 تومان 50,000 تومان 20%
  جدید

  بانک کتاب   مولفان:کیان کیانی دوست انتشارات: منتشران تعداد صفحه: 416 چاپ: 99 شابک: 8-335-378- 964 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 4743586

  40,000 تومان 50,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  64,000 تومان 80,000 تومان 20%
  جدید

  گروه مؤلفان منتشران انتشارات : منتشران شابک : 9-635-378-964-978 مشخصات ظاهری : 722 ص نوبت چاپ : چهارم/1398

  64,000 تومان 80,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  64,000 تومان 80,000 تومان 20%
  جدید

  گروه مؤلفان منتشران انتشارات : منتشران شابک : 2-634-378-964-978 مشخصات ظاهری : 641 ص نوبت چاپ : چهاردهم/1398

  64,000 تومان 80,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  56,000 تومان 70,000 تومان 20%
  جدید

  گروه مؤلفان منتشران انتشارات : منتشران شابک : 5-633-378-964-978 مشخصات ظاهری : 624 ص نوبت چاپ : 98

  56,000 تومان 70,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )

  مؤلف : گروه مؤلفان انتشارات : منتشران شابک : 7-556-378-964-978 مشخصات ظاهری : 765 ص نوبت چاپ : اول/1396

 • ( 0 نظر )
  78,400 تومان 98,000 تومان 20%
  جدید

  مؤلف : گروه مؤلفان انتشارات : منتشران شابک : 3-554-378-964-978 مشخصات ظاهری : 992 ص نوبت چاپ : 1398

  78,400 تومان 98,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  78,400 تومان 98,000 تومان 20%
  جدید

  مؤلف : گروه مؤلفان انتشارات : منتشران شابک : 0-555-378-964-978 مشخصات ظاهری : 974 ص نوبت چاپ : اول/1396

  78,400 تومان 98,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  71,200 تومان 89,000 تومان 20%
  جدید

  مؤلف : گروه مؤلفان انتشارات : منتشران شابک : 1-561-378-964-978 مشخصات ظاهری : 766 ص نوبت چاپ :1398

  71,200 تومان 89,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  79,200 تومان 99,000 تومان 20%
  جدید

  مؤلف : گروه مؤلفان انتشارات : منتشران شابک : 5-563-378-964-978 نوبت چاپ : 1398 مشخصات ظاهری : 960 ص

  79,200 تومان 99,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  79,200 تومان 99,000 تومان 20%
  جدید

  مؤلف : گروه مؤلفان انتشارات : منتشران شابک : 8-562-378-964-978 مشخصات ظاهری : 879 ص نوبت چاپ : 97

  79,200 تومان 99,000 تومان 20%
  ارزان شد!