منتشران 

منتشران

انتشارات منتشران

در صفحه
69 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  102,000 تومان 120,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری :896ص مشخصات نشر :تهران انتشارات منتشران شابک :4-789-854-964-978 شماره کتابشناسی ملی :1478549 سال چاپ :1400 مولفان و نویسندگان :گروه مولفان

  102,000 تومان 120,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  84,150 تومان 99,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری :قطع وزیری مشخصات نشر :تهران انتشارات منتشران شابک :4-785-072-964-978 شماره کتابشناسی ملی :4875956 سال چاپ :1399 مولفان و نویسندگان :گروه مولفان

  84,150 تومان 99,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  45,050 تومان 53,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری :96ص مشخصات نشر : تهران انتشارات مبتکران سال چاپ : 1400 شابک :8-702-378-964-978 شماره کتابشناسی : 8745634 مولفان و نویسندگان :مینا داودی

  45,050 تومان 53,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  28,900 تومان 34,000 تومان 15%
  جدید
 • ( 0 نظر )
  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 60ص مشخصات نشر :تهران انتشارات منتشران شابک :6-652-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :2254154 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان :مهسا وحیدی نیا

  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  45,050 تومان 53,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول :  مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری :101ص شابک : 6-706-378964-978 شماره کتابشناسی ملی : 546784 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان :نرجس نومیری

  45,050 تومان 53,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  28,900 تومان 34,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 58ص شابک : 6-649-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 8465324 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان :لیلا زهادی

  28,900 تومان 34,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  45,900 تومان 54,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 104ص شابک : 0-704-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 2458745 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان : زهره اسلامی

  45,900 تومان 54,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  31,450 تومان 37,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 71ص شابک : 0-654-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :879456 سال چاپ :1400 مولفان و نویسندگان : توحید شکری

  31,450 تومان 37,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  45,050 تومان 53,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول: مشخصات ظاهری : 88 ص مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران شابک : 0-708-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 7849578 مولفان و نویسنگان : زهرا کریمی سال چاپ :1400

  45,050 تومان 53,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  73,950 تومان 87,000 تومان 15%
  جدید
 • ( 0 نظر )
  83,300 تومان 98,000 تومان 15%
  جدید
 • ( 0 نظر )
  110,500 تومان 130,000 تومان 15%
  جدید
 • ( 0 نظر )
  49,300 تومان 58,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 112ص شابک : 1-699-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 3648575 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان : لیلا زهادی

  49,300 تومان 58,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  40,800 تومان 48,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر: تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 77ص شابک : 3-710-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 8795486 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان :محمدرضا فاتحی نسب

  40,800 تومان 48,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 60ص مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران  شابک : 9-651-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :5748459 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان :اکرم راستین

  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انشارات منتشران مشخصات ظاهرری : 58ص شابک : 3-653-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 745845 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان:مهسا وحیدی نیا

  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 328ص شابک : 0-683-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 4754875 سال چاپ :1400 مولفان و نویسندگان :رضا اسماعیلی

  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  27,200 تومان 32,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 60ص شابک : 9-705378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 44784154 مولفان و نویسندگان : اکرم راستین سال چاپ :1400

  27,200 تومان 32,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  68,000 تومان 80,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : ترهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 169 ص شابک : 2-962-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 2484154 مولفان و نویسندگان : فاطمه نادری کیا و مهسا وحیدی نیا و نرجس نومیری سال چاپ : 1400

  68,000 تومان 80,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 64ص شابک : 7-709-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 42145213 مولفان و نویسندگان : فاطمه نادری کیا سال چاپ : 1400

  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  45,900 تومان 54,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 104ص شابک : 4-700378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 26415745 مولفان و نویسندگان : طاهره عامری سال چاپ : 1400

  45,900 تومان 54,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  68,000 تومان 80,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 167ص شابک : 5-691-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6485714 مولفان و نویسندگان : اکرم راستین و زهره اسلامی سال چاپ : 1400

  68,000 تومان 80,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  27,200 تومان 32,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 60 ص شابک : 3-707-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 26415784 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان : فاطمه نادری کیا

  27,200 تومان 32,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  63,750 تومان 75,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 156ص شابک : 8-690-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 74845145 مولفان و نویسندگان : فاطمه ظهورایی و فریبا رییسی مینا داودی سال چاپ :1400

  63,750 تومان 75,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  44,200 تومان 52,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 99ص شماره کتابشناسی ملی :25415745 شابک : 1-701-378-964-978 مولفان و نویسندگان : الهه فتاحی سال چاپ :1400

  44,200 تومان 52,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  68,000 تومان 80,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصالت نشر : تهران انتشارات منتشران  مشخصات ظاهری : 176ص شماره کتابشناسی ملی:54844574 شابک : 6-694-378-964-978 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان :توحید شکری و سمانه نومیری و محمدرضا فاتحی نسب 

  68,000 تومان 80,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 66ص مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران  شابک : 0-711-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :2454153 سال چاپ :  1400 مولفان و نویسندگان:سمانه نومیری

  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  27,200 تومان 32,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر: تهران منتشران  مشخصات ظاهری : 60ص سال چاپ :1400  شماره کتابشناسی ملی : 7845965 شابک : 5-703-378-964-978 مولفان و نویسندگان :مینا داودی

  27,200 تومان 32,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  80,750 تومان 95,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 223ص مشخصات نشر: تهران انتشارات منتشران  شابک : 2-689-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 74584154 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان :طاهره عامری و لیلا زهادی

  80,750 تومان 95,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  69,700 تومان 82,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399  مشخصات ظاهری : 296ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : اول 1399 شابک : 8-687-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6235876-6102101 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم زهرا نعمتی و جناب آقای امیرحسین قدیانی و جناب آقای میلاد هوشیار 

  69,700 تومان 82,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  94,350 تومان 111,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 266ص مصور جدول 21*29 س م شابک :3-682-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6236874-6101601 نوبت چاپ : 1400 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای احمد بهرامیان و جناب آقای سید امیرمحمد سیدشاکری

  94,350 تومان 111,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  100,300 تومان 118,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 333ص مصور جدول 21*29س م شابک : 7-684-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6101801 مؤلفان ونویسندگان : جناب آقای سید هادی هاشمی و جناب آقای مجید قدیمی و جناب آقای حسین منصوری نوبت چاپ:1400

  100,300 تومان 118,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 323ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1400 شابک : 8-674-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :6248375-6100801 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  92,650 تومان 109,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 333ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : 1400 شابک : 1-660-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 5882258-6100401 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسن بلند و جناب آقای علیرضا حافظیان و جناب آقای حمید خزائی

  92,650 تومان 109,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  81,600 تومان 96,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 220ص مصور جدول 21*29 س  م  نوبت چاپ :1400 شابک : 5-688-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 62209950-6102201 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم ریحانه شعبان زاده

  81,600 تومان 96,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  103,700 تومان 122,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران مشخصات ظاهری : 411ص مصور جدول 21*29س م نوبت چاپ : 1400 شابک : 8-658-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 5882258-6100201 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسام حاج مؤمن و جناب آقای شاهو مرادیان

  103,700 تومان 122,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  132,600 تومان 156,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 442ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ :1400 شابک :6-681-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6875492-6101501 مؤلفان  نویسندگان : جناب آقای محمد آقاصالح و سرکار خانم زهرا خردمند

  132,600 تومان 156,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران مبتکران 1399 مشخصات ظاهری : 174ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : 1400 شابک : 5-659-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6225994-6102401 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم مریم مهری

  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  158,100 تومان 186,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 584 ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : 1400 شابک : 3-679-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :6220995-61301 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای علی کرامت و جناب آقای امیرحسین بهروزی فرد و جناب آقای مازیار اعتمادزاده و جناب آقای مهرداد محبی و جناب آقای علیرضا نورعلی و جناب آقای سعید شرفی 

  158,100 تومان 186,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  101,150 تومان 119,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 292ص مصور جدول 21*29س م نوبت چاپ : اول 1399 شابک : 4-672-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6157397-6116101 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای رسول محسنی منش و جناب آقای سروش موئینی

  101,150 تومان 119,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  143,650 تومان 169,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 504ص مصور جدول 21*29س م  نوبت چاپ :1400 شابک : 4-669-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 7281964-6100301 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای غلامرضایزدانی و جناب آقای داریوش گودرزی و جناب آقای مجتبی احمدوند

  143,650 تومان 169,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  140,250 تومان 165,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 478ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1400 شابک : 7-671-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6100701 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محمدمصطفی ابراهیمی و جناب آقای پدرام نیکوکار و جناب آقای کامیار علیون و جناب آقای محسن فراهانی

  140,250 تومان 165,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  128,350 تومان 151,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399  مشخصات ظاهری : 415ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ :1400 شابک : 1-673-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6247023-6116001 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای آرش عمید

  128,350 تومان 151,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  156,400 تومان 184,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 558ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1400 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سیدعلی مقدم نیا و جناب آقای محمدمصطفی ابراهیمی  شابک : 0-670-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6100601

  156,400 تومان 184,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  50,150 تومان 59,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری: 107ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 2-647-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6227937-6102301 نوبت چاپ :1400 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم نرگس نظرپور و جناب آقای محسن پیرحسین لو

  50,150 تومان 59,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  154,700 تومان 182,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 644ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 9-677-378-964-978  شماره کتابشناسی ملی : 6234985-6101101 نوبت چاپ :1400 مؤلفان و نویسندگان : جنلب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  154,700 تومان 182,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  190,400 تومان 224,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 813ص مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران شابک : 6-678-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 45745845 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان :افشین احمدی و دنیای شیمی پات 

  190,400 تومان 224,000 تومان 15%
  ارزان شد!