انتشارات علامه حلی 

32 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  83,300 تومان 98,000 تومان 15%
  جدید

  سال چاپ : 1399 مولف : اقبال زارعی حجت انصاری حسین نیری پور محمد صالح ارشاد انتشارات علامه حلی تعداد صفحات :432ص

  83,300 تومان 98,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  85,850 تومان 101,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلفان : سیدمحمد صالح ارشاد و حجت انصاری  سال چاپ : 1399 تعداد صفحات : 456ص انتشارات علامه حلی

  85,850 تومان 101,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  45,900 تومان 54,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم ساقی نیک نشان،سرکار خانم فرخنده ترابی،سرکار خانم زهره پندی،جناب آقای علیرضا شیخ عطار،جناب آقای حجت انصاری مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1395 مشخصات ظاهری : 22*29 س م.مصور رگی جدول رنگی نمودار رنگی  شابک : 2-37-7755-600-978 نوبت چاپ : پنجم 1399 شماره کتابشناسی ملی : 4228530

  45,900 تومان 54,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  77,350 تومان 91,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم سمانه فلاح زاده و سرکار خانم مریم رضازاده و جناب آقای عبدالعلی بنی هاشم و جناب آقای محمدرضا میرعلی و جناب آقای آرین حاجی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی مشخصات ظاهری : 256ص.22*29 س م.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی شابک : 4-001-496600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5060373 سال چاپ : چهارم 1400

  77,350 تومان 91,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  35,700 تومان 42,000 تومان 15%
  جدید

  سال چاپ : 1399 انتشارات علامه حلی مولف الهه افلاطونی سیروس شهجردی علیرضا منسوب بصیری منصور پورزمانی وحید افشار

  35,700 تومان 42,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  90,100 تومان 106,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1396 مشخصات ظاهری : 356ص،مصور،رنگی،جدول،نمودار،22*29 س م. شماره کتابشناسی ملی : 4843363 سال چاپ : 1399 نوبت چاپ : چهارم شماره شابک : 1-70-8840-600-978

  90,100 تومان 106,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  17,000 تومان 20,000 تومان 15%
  جدید

  17,000 تومان 20,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  75,650 تومان 89,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سید احمد آل علی،سرکار خانم زینب باقری،سرکار خانم مهبان رحیمی فرد،سرکار خانم پریسا صحرا نورد،جناب آقای عباس طالبی،سرکار خانم ساراقربانی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1394 مشخصات ظاهری : 22*29 س م.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی 196 ص شابک : 0-15-7755-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3930541 سال چاپ :...

  75,650 تومان 89,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  89,250 تومان 105,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول :مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای ابوالفضل علیدوست،جناب آقای حسین عسگری،جناب آقای سید محمدهاشمی نسب جناب آقای سید حسین حنیفی جناب آقای پوریا دیارکجوریمشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1397مشخصات ظاهری : 508 ص.مصور بخشی رنگی،جدول بخشی رنگی،نمودار بخشی رنگی 22*29 س م.شابک : 6-065-496-600-978شماره کتابشناسی ملی : 5206982سال چاپ : 1399

  89,250 تومان 105,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  55,250 تومان 65,000 تومان 15%
  جدید

  سال چاپ : 1399 تعداد صفحات : 265ص مولف :ابوالفضل علیدوست فرهاد احمدی انتشارات علامه حلی

  55,250 تومان 65,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  42,500 تومان 50,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای علیرضا شیخ عطار – سرکار خانم زهره پندی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی، مشخصات ظاهری :22*29 س م.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی 184 ص شابک : 5-23-7755-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3960377 نوبت چاپ : پنجم 1399

  42,500 تومان 50,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  34,000 تومان 40,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب    اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقای علیرضا منسوب بصیری – سرکار خانم خانم حاجیلی – جناب آقای منصور پورزمانی – جناب آقای وحید افشار مشخصات نشر : تهران انتشارات علامه حلی 1398 مشخصات ظاهری : تعداد صفحه: 96ص مصوررنگی جدول رنگی نمودار رنگی 20*27 س م چاپ: سوم 1400 شابک: 3-149-496- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 5884135

  34,000 تومان 40,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  84,150 تومان 99,000 تومان 15%
  جدید

  مشخصات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقای پوریا دیار کجوری – جناب آقای محمد هاشمی نسب – جناب آقای یحیی طباطبایی – جناب آقای مهدی قهرمانی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی:1398 مشخصات ظاهری : 20*27 س م.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی 216 ص شابک : 5-145-496-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5844763 سال چاپ : سوم 1400

  84,150 تومان 99,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : سرکار خانم لیلا کاظمی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1395 مشخصات ظاهری : 152 ص.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی 22*29 س م. شابک : 4-59-7755-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4427487 سال چاپ : 1399

  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  34,850 تومان 41,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : سرکار خانم فرخنده ترابی – جناب آقای مرتضی سلیمی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی1398 مشخصات ظاهری : 100ص.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی 20*27 س م. شابک : 6-148-496-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5881952 نوبت چاپ : سوم 1400

  34,850 تومان 41,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  95,200 تومان 112,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : سرکار خانم فرخنده ترابی – جناب آقای مرتضی سلیمی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1394 مشخصات ظاهری : 22*29 س م.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی 332ص شابک : 4-20-7755-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3931346 سال چاپ : دوم 1400

  95,200 تومان 112,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  59,500 تومان 70,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقای حسین حنیفی یزدی – جناب آقای پوریا دیار کجوری – جاب آقای مهدی قهرمانی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1398 مشخصات ظاهری : 20*27 س م.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی .144 ص شابک : 9-150-946-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5925282 سال چاپ : دوم 1400

  59,500 تومان 70,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  75,650 تومان 89,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان : احمد آل علی – زینب باقری – مهبان رحیمی فرد – پریسا صحرانورد – عباس طالبی – سارا قربانی انتشارات علامه حلی مشخصات ظاهری :22*29س م مصور جدول نمودار 196ص  سال چاپ :  دهم 1400 شابک : 0-15-7755-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3930541

  75,650 تومان 89,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  58,650 تومان 69,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان ونویسندگان : سرکار خانم مریم خاکی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1395 مشخصات ظاهری : 188 ص مصور جدول رحلی شابک : 2-53-7755-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4338510 نوبت چاپ : ششم 1400

  58,650 تومان 69,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  35,700 تومان 42,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقای علیرضا منسوب بصیری – جناب آقای وحید افشاری – جناب آقای منصور پورزمانی – سرکار خانم الهه فلاطونی – جناب آقای سیروس شهرجردی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1398 مشخصات ظاهری : 112ص.20*27 س م.مصور جدول شابک : 9-147-496-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5877839 نوبت چاپ : دوم 1400

  35,700 تومان 42,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  19,550 تومان 23,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلفان : حمیدرضا زیارتی – زهره پندی انتشارات علامه حلی سال چاپ : 1399 تعداد صفحات : 72ص

  19,550 تومان 23,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )

  بانک کتاب مؤلف :محمدرضا جهانگیر – شهاب قدوسی – علیرضا صالحه انتشارات : نشر حلی شابک : 6-26-7755-600-978 مشخصات ظاهری : 118 ص نوبت چاپ : هفتم 1400 شماره کتابشناسی ملی: 3988541

 • ( 0 نظر )
  35,700 تومان 42,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب نویسندگان و مؤلفان :جناب آقای محمدرضا جهانگیر – جناب آقای علی اکبر محمدی ساعی – جناب آقای علیرضا صالحه مشخصات نشر : تهران انتشارات : نشر حلی  1395 شابک : 6-55-7755-600-978 مشخصات ظاهری : 110 تصویر جدول نمودار سال چاپ : ششم 1400 شماره کتابشناسی ملی: 4391354

  35,700 تومان 42,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  45,900 تومان 54,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم ساقی نیک نشان،سرکار خانم فرخنده ترابی،سرکار خانم زهره پندی،جناب آقای علیرضا شیخ عطار،جناب آقای حجت انصاری مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1395 مشخصات ظاهری : 22*29 س م.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی  شابک : 2-37-7755-600-978 سال چاپ : 1399 شماره کتابشناسی ملی : 4228530

  45,900 تومان 54,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  59,500 تومان 70,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقای سید صمد صفوی - سرکار خانم مریم رضازاده - جناب آقای مسعود خوش طینت مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1396 مشخصات ظاهری : تعدادصفحات 324ص،مصور رنگی نمودار رنگی جدول رنگی 22*29 س م سال چاپ: 1399 شابک: 9786007755563  شماره کتابشناسی ملی : 4400469

  59,500 تومان 70,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  90,100 تومان 106,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : سرکارخانم زینب باقری - جناب آقای احمد آل علی - جناب آقای مهبان رحیمی فرد - سرکار خانم پریسا صحرانورد - سرکار خانم سمانه فلاح زاده - سرکار خانم سارا قربانی مشخصات نشر : تهران انتشارات علامه حلی نوبت چاپ: 1399 تعداد صفحه: 356ص مصور رنگی جدول نمودار 22*29 س م شابک: 9786008840701

  90,100 تومان 106,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلفان : علیدوست - عسکری - هاشمی نسب - حنیفی - دیارکجوری انتشارات علامه حلی سال چاپ : 1399 تعداد صفحات : 399ص

  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  75,650 تومان 89,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقای محمدصالح ارشاد - جناب آقای حجت انصاری مشخصات نشر : تهران انتشارات علامه حلی1396 سال چاپ: 1399 تعداد صفحه: 360ص 22*29 س م مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی  شابک: 9786007755570 شماره کتابشناسی ملی : 4408585

  75,650 تومان 89,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  89,250 تومان 105,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقای ابوالفضل علیدوست - جناب آقای حسین عسکری - جناب آقای سید محمد هاشمی نسب - جناب آقای سید حسین حنیفی - جناب آقای پوریا دیار کجوری سال چاپ : 1399 مشخصات ظاهری : 22*29 س م.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی 508ص شابک: 9786007755488 مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی ،1395 شماره کتابشناسی ملی : 4441311

  89,250 تومان 105,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  66,300 تومان 78,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقای سید حسین حنیفی - جناب آقای سید یحیی طباطبایی - جناب آقای مهدی قهرمانی - جناب آقای سید محمد هاشمی نصب مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1398 شابک : 8-22-7755-600-978 مشخصات ظاهری : 160 ص،20*27 س م.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی  سال چاپ : سوم 1400 شماره کتابشناسی ملی : 5878024

  66,300 تومان 78,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقی سید احمد آل علی - سرکار خانم زینب باقری - سرکار خانم : مهبان رحیمی فرد - سرکار خانم پریسا صحرانورد - جناب آقای عباس طالبی - سرکار خانم سارا قربانی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1393 مشخصات ظاهری : 172ص.مصور رنگی 22*29س م. شابک : 8-19-7755-600-978 سال چاپ : دوم 1400 شماره کتابشناسی ملی : 3937219

  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  84,150 تومان 99,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سید احمد آل علی - سرکار خانم زینب باقری - سرکار خانم مهبان رحیمی فرد - سرکار خانم پریسا صحرانورد - جناب آقای عباس طالبی - سرکار خانم سارا قربانی مشخصات نشر : تهران،انتشارات علامه حلی،1396 مشخصات ظاهری : 224ص.مصور رنگی جدول رنگی نمودار رنگی 22*29 س م. شابک : 9-25-7755-600-978 سال چاپ : نهم 1400 شماره...

  84,150 تومان 99,000 تومان 15%
  ارزان شد!