انتشارات کاهه 

26 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  63,750 تومان 75,000 تومان 15%
  جدید

  نام کتاب کتاب علوم هفتم - تیزهوشانمولف (مولفان) سید فرید عباسی - محمدحسن صفری - فاطمه شیرین آبادینام انتشارات انتشارات کاههتعداد صفحات 384 صفحهابعاد 22 * 29 سانتیمترمشخصات ظاهری رنگینوبت چاپ سوم 1399شابک 978-600-273-139-5

  63,750 تومان 75,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  35,700 تومان 42,000 تومان 15%
  جدید

  نام کتاب علوم هفتم (کتاب کار)مولف (مولفان) شیرین مشایخی، منصوره ناهید، محمدحسین جبه دارینوبت چاپ سوم 1397نام انتشارات انتشارات کاههتعداد صفحات 240 صفحهابعاد 22 * 29 سانتیمترشابک 978-600-273-120-3

  35,700 تومان 42,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  جدید

  مولف /محمدحسن کاههنوع محصول /کتاب کمک اموزشی تاریخ چاپ 1400506صفحه انتشارات کاههریاضی هشتم تیز هوشان کاهه

  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  57,800 تومان 68,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف و مؤلفان : فاطمه افضل خانی نام انتشارات : انتشارات کاهه سال چاپ : 1400 تعداد صفحات : 208ص ابعاد : 22*29 س م شابک : 6-132-273-600-978

  57,800 تومان 68,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  59,500 تومان 70,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلفان : امیرهوشنگ عونی و مریم نجفی انتشارات کاهه سال چاپ : 1400 تعداد صفحات : 168ص ابعاد : 22*29 س م شابک : 9-128-273-600-978

  59,500 تومان 70,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  74,800 تومان 88,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران قلم علم 1397 مشخصات ظاهری : 256 ص جدول 22*29 س م سال چاپ : چهارم 1400 شابک : 9-115-473-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4180967 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محمدامین زمان وزیری و جناب آقای آرش عیوق و سرکار خانم زهرا صادقی

  74,800 تومان 88,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب       مولفان: ابوالفضل رفیعی - صالح راحل - انتشارات: کاهه چاپ: اول 1399 شابک:7-135-123- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی:5023324

  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب       مولفان: محمود حسنی اردستانی - محمد توکلی - حمید فدائی فرد - احسان محمدی انتشارات: کاهه سال چاپ: 1399 شابک:0-134-273- 600 - 978 تعداد صفحات : 290ص شماره کتابشناسی ملی:5044324

  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب       مولفان: محمود حسنی اردستانی - محمد توکلی - حمید فدائی فرد - احسان محمدی انتشارات: کاهه سال چاپ: 1399 تعداد صفحات : 351ص شابک:7-135-273- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی:5023324

  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  80,750 تومان 95,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب       مولفان:سهند سالاری انتشارات: کاهه سال چاپ: 1400 تعداد صفحات : 461ص شابک:2-130-273- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 4569730

  80,750 تومان 95,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  102,000 تومان 120,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب       مولفان: سعید سعیده تقی زاده - نسیبه یادات ترین سان و عباس حق پرست انتشارات: کاهه سال چاپ: 1400 تعداد صفحات : 408ص شابک:6-116-273- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 5127139

  102,000 تومان 120,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )

  بانک کتاب      مولفان: محمد حسن کاهه انتشارات: کاهه سال چاپ: 1399 شابک:1-140-237- 600 - 978 تعداد صفحات : 168ص شماره کتابشناسی ملی:4180967

 • ( 0 نظر )
  100,300 تومان 118,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب      مولفان: محمد حسن کاهه - محمدرضا فلاح نرگس انتشارات: کاهه سال چاپ: چهارم 1400 تعداد صفحات : 471ص شابک:6-116-273- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 5127139

  100,300 تومان 118,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  63,750 تومان 75,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف : میریعقوب موسوی انتشارات کاهه شابک : 8 - 112 - 273 - 600 - 978 سال چاپ : 1400 شمارگان : 1000 نسخه تعداد صفحات :200ص

  63,750 تومان 75,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف : آزاده رحیمی انتشارات کاهه شابک : 5 - 113 - 273 - 600 - 978 سال چاپ : 1399 شمارگان : 2000 نسخه تعداد صفحات : 140ص

  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف : مونا سیفی انتشارات کاهه شابک : 2 - 114 - 273 - 600 - 978 سال چاپ : 1399 شمارگان : 2000 نسخه تعداد صفحات : 179ص

  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  79,050 تومان 93,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف : محمدحسن کاهه انتشارات کاهه شابک : 7 - 122 - 273 - 600 - 978 324 صفحه سال چاپ : نهم 1400 شمارگان : 1000 نسخه

  79,050 تومان 93,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  57,800 تومان 68,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف : محمدحسن کاهه انتشارات کاهه شابک : 8 - 097 - 273 - 600 - 978 208 صفحه سال چاپ : 1400 شمارگان : 2000 نسخه

  57,800 تومان 68,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  78,200 تومان 92,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محمدحسن کاهه مشخصات نشر : تهران انتشارات کاهه 1394 شابک : 0 - 121 - 273 - 600 - 978 مشخصات ظاهری : 290 صفحه جدول 22*29 س م سال چاپ : 1400 شمارگان : 2000 نسخه

  78,200 تومان 92,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  102,000 تومان 120,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسنده و مؤلف : سرکار خانم سیده سعیده تقی زاده و سرکار خانم نفیسه سادات ترین سان و جناب آقای عباس حق پرست مشخصات نشر : تهران انتشارات کاهه شابک : 9 - 131 - 273 - 600 - 978 مشخصات ظاهری : 408 صفحه مصوررنگی جدول رنگی نمودار رنگی 22*29 س م سال چاپ :1400

  102,000 تومان 120,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  114,750 تومان 135,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف : آذرمیدخت دانشور و مژگان لعل و یاشار انگوتی انتشارات کاهه شابک : 8 - 084 - 273 - 600 - 978 530 صفحه سال چاپ : 1400

  114,750 تومان 135,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  78,200 تومان 92,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف : محدحسن کاهه انتشارات کاهه شابک : 1 - 111 - 273 - 600 - 978 360 صفحه سال چاپ : 1400

  78,200 تومان 92,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسنده و مؤلف : جناب آقای محمدحسن کاهه مشخصات نشر : تهران انتشارات کاهه شابک : 6 - 129 - 273 - 600 - 978 مشخصات ظاهری : 506 صفحه جدول نمودار 22*29 س م سال چاپ : 1400 شماره کتابشناسی ملی : 4180416

  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  134,300 تومان 158,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف : محمدحسن کاهه انتشارات کاهه شابک : 0 - 064 - 273 - 600 - 978 597 صفحه سال چاپ : 1400

  134,300 تومان 158,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  0 تومان 0 تومان 15%
  جدید

  مؤلفان : علی گندمی - محمد حسینی فرد - المیرا امیری - بهزاد کاویانی انتشارات کاهه

  0 تومان 0 تومان 15%
 • ( 0 نظر )
  22,950 تومان 27,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلفان : علی گندمی - محمد حسینی فرد - المیرا امیری - بهزاد کاویانی انتشارات کاهه نوبت چاپ : 1399

  22,950 تومان 27,000 تومان 15%
  ارزان شد!