نماد اعتماد الکترونیکی

دوره اول متوسطه 

دوره اول متوسطه

بانک کتاب

با سفارش بیش از پنج عدد از جزوات انتشارات بنی هاشم از 10% تخفیف ویژه بانک کتاب بهره مند شوید.

021-66400011

021-66181920

021-66400067

زیرشاخه ها

22 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب ریاضی نهم متوسطه بنی هاشم مؤلف : سید مسعود محمدی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 72 شابک : 9786004870245

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب علوم تجربی نهم متوسطه بنی هاشم مؤلف : فریده بصیر انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 56 شابک : 9786004870238

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب فارسی هشتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : فاطمه زنگی - علی اکبر شکیبی والا انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 48 شابک : 9786004870221

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  مؤلف : مهر اعظم شاه کرم انتشارات بنی هاشمی

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب مطالعات اجتماعی نهم متوسطه بنی هاشم مؤلف : علیرضا اسماعیلی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 64 شابک : 9786004870252

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب انگلیسی نهم متوسطه بی هاشم مؤلف : سید مسعود محمدی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 72 شابک : 9786004870269

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب فارسی نهم متوسطه بنی هاشم مؤلف : علی اکبر شکیبی والا - فاطمه زنگی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 48 شابک : 9786004870306

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب آمادگی دفاعی نهم متوسطه بنی هاشم مؤلف : فاطمه خوب‌کردار – نرگس خوب‌کردار انتشارات بنی هاشم چاپ: 97

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب عربی نهم متوسطه بنی هاشم مؤلف : مهر اعظم شاه کرم انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 48 شابک : 9786004870894

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب پیام های آسمانی (دینی) نهم متوسطه بنی هاشم مؤلف : سید مسعود محمدی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 72 شابک : 9786004870245

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب پیام های آسمانی هشتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : حمید بهرامی‌هیدجی – زهرا بابایی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 48 شابک : 9786004870207

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب زبان انگلیسی هشتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : علیرضا فکور انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 48 شابک : 9786004870191

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب انگلیسی هفتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : علیرضا فکور انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 48 شابک : 9786009611799

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب پیام های آسمان هفتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : زهرا بابایی - حمید بهرامی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 56 شابک : 9786009611782

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : علیرضا اسماعیلی - معصومه میر بابایی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 64 شابک : 9786004870108

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب ریاضی هفتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : سید مسعود محمدی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 64 شابک : 9786008550150

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب عربی هفتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : مهراعظم شاه کرم انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 52 شابک : 9786009828302

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب فارسی هفتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : فاطمه زنگی - علی اکبر شکیبی والا انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 64 شابک : 9786009828319

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : معصومه میر بابایی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 64 شابک : 9786004870184

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب ریاضی هشتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : سید مسعود محمدی انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 82 شابک : 9786004870795

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب علوم تجربی هشتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : فاطمه خوب کردار انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 64 شابک : 9786004870849

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,600 تومان 12,000 تومان 20%

  بانک کتاب علوم تجربی هفتم متوسطه بنی هاشم مؤلف : فریده بصیر - طاهره جوان - مینا حسینی - راضیه نصیری - بتول نظری انتشارات بنی هاشم چاپ: 97 تعداد صفحه: 60 شابک : 9786009611768

  9,600 تومان 12,000 تومان 20%
  ارزان شد!