دوره دوم متوسطه 

زیرشاخه ها

24 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  138,550 تومان 163,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مولفان:  مسعود جعفری -  روح‌اله علیزاده مشخصات نشر : انتشارات: نشر الگو نوبت چاپ : 1400 مشخصات ظاهری : 476ص

  138,550 تومان 163,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  114,750 تومان 135,000 تومان 15%
  جدید

  شیمی دهم تست الگو اطلاعات این محصول : نویسندگان و مولفان: مسعود جعفری – حامد قربانی – روح اله علیزاده – مرتضی خوش کیش مشخصات نشر : انتشارات: نشر الگو نوبت چاپ : 1400 تعداد صفحات : 412 ص

  114,750 تومان 135,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  121,550 تومان 143,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مولفان: جناب آقای رضا خالو - جناب آقای امیر علی میری انتشارات: نشر الگو نوبت چاپ: 1400 تعداد صفحه: 455ص قطع کتاب : رحلی  شابک :9786007950746

  121,550 تومان 143,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  61,200 تومان 72,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مولفان: جناب آقای علیرضا عبدالمحمدی مشخصات نشر : تهران انتشارات:نشر الگو مشخصات ظاهری : تعداد صفحه: 416ص نوبت چاپ: 1400 شابک : 0-47-7950-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4443378

  61,200 تومان 72,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  52,700 تومان 62,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مولفان: جناب آقای مسعود جعفری- جناب آقای امیرحسین معروفی مشخصات نشر : انتشارات:نشر الگو مشخصات ظاهری : تعداد صفحه: 240ص مصور رنگی  نوبت چاپ: 1400 شابک: 8- 11- 6390- 622 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 3216673

  52,700 تومان 62,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  104,550 تومان 123,000 تومان 15%
  جدید حراج!

  فیزیک دهم  تست رشته تجربی نشر الگو مولفان:  سیروس یعقوبی – رضا خالو انتشارات: نشر الگو تعداد صفحه: 362ص چاپ: 1400 شابک: 5- 39- 7950- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 4369198

  104,550 تومان 123,000 تومان 15%
 • ( 0 نظر )
  51,000 تومان 60,000 تومان 15%
  جدید

  مولفان: مسعود جعفری-امیرحسین معروفی انتشارات: نشر الگو تعداد صفحه: 216 چاپ: 1400 شابک: 4- 78- 7950- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 3216675

  51,000 تومان 60,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  63,750 تومان 75,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب  ریاضی دهم سه بعدی مولفان:ارشک حمیدی، حسن محمد بیگی، امیرمحمد هویدی انتشارات:الگو سال چاپ: 1399 تعداد صفحات:327ص شابک:  1 - 37 - 7950  - 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 3529351

  63,750 تومان 75,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  136,000 تومان 160,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب  مولفان:سیروس یعقوبی، رضا خالو و امیرعلی میری انتشارات:الگو چاپ: 1400 تعداد صفحات : 488ص شابک:  9786007950388

  136,000 تومان 160,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  61,200 تومان 72,000 تومان 15%
  جدید

  مولفان: حسن محمد بیگی، امیرمحمد هویدی انتشارات:نشر الگو چاپ: 97 تعداد صفحات:376 شابک:  2 - 56 - 7950  - 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 4722164

  61,200 تومان 72,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  64,600 تومان 76,000 تومان 15%
  جدید

  مولفان:ارشک حمیدی، حسن محمد بیگی، امیرمحمد هویدی انتشارات:نشر الگو چاپ: 97 تعداد صفحات: 334 شابک:  6 - 45 - 7950  - 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 3529363

  64,600 تومان 76,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  127,500 تومان 150,000 تومان 15%
  جدید

  مولفان: رضا خالو انتشارات: نشر الگو تعداد صفحه: 528ص چاپ: 1400 شابک: 8- 70- 7950- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 3529403

  127,500 تومان 150,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  115,600 تومان 136,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب تست ریاضی یازدهم تجربی  مولفان: نوید صفایی – کاظم اجلالی – ارشک حمیدی انتشارات: نشر الگو تعداد صفحه: 388ص سال چاپ: 1400 شابک: 2- 69- 7950- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 3529351

  115,600 تومان 136,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  136,000 تومان 160,000 تومان 15%
  جدید

  درسنامه+پرسش چهار گزینه ای+پاسخ تشریحیمولف:نوید صفایی-کاظم اجلالی-ارشک حمیدیسال چاپ:1400تعداد صفحه:480 درسنامه+پرسش چهار گزینه ای+پاسخ تشریحیمولف:نوید صفایی-کاظم اجلالی-ارشک حمیدیسال چاپ:1400تعداد صفحه:480

  136,000 تومان 160,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  125,800 تومان 148,000 تومان 15%
  جدید

   فیزیک یازدهم رشته ریاضی تست نشر الگودرس نامه+پرسش چهار گزینه ای+پاسخ تشریحینویسنده و مؤلف : جناب آقای رضا خالوسال چاپ :1400تعداد صفحه:428

  125,800 تومان 148,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  123,250 تومان 145,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب اطلاعات این محصول : فیزیک یازدهم رشته تجربی تست الگو نویسندگان و مولفان: رضا خالو مشخصات نشر : تهران انتشارات نشر الگو  مشخصات ظاهری : تعداد صفحه: 440ص  نوبت چاپ:1400

  123,250 تومان 145,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  130,050 تومان 153,000 تومان 15%
  جدید

  سه بعدی(اموزش کامل+تمرین+پرسش های چهار گزینه ای)مولف:نوید صفایی-کاظم اجلالی-ارشک حمیدیسال چاپ:1400تعداد صفحه:484

  130,050 تومان 153,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  جدید

  درسنامه+پرسش چهار گزینه ای+پاسخ تشریحیمولف:حسن محمد بیگیسال چاپ:1399تعداد صفحه:220

  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  99,450 تومان 117,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب  ریاضی یازدهم تجربی سه بعدی مولفان: نوید صفایی – کاظم اجلالی – ارشک حمیدی انتشارات: نشر الگو تعداد صفحه: 356ص سال چاپ: 1400 شابک: 2- 69- 7950- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 3529351

  99,450 تومان 117,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  73,100 تومان 86,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب مؤلف و نویسنده : جناب آقای دکتر اشکان هاشمی انتشارات : نشر الگو شابک :9786226390286 مشخصات ظاهری : 236ص نوبت چاپ : اول سال چاپ : 1400 سایز کتاب : رحلی

  73,100 تومان 86,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  102,850 تومان 121,000 تومان 15%
  جدید

  بانک کتاب فیزیک دهم سه بعدی رشته تجربی  مولفان:  سیروس یعقوبی – رضا خالو انتشارات: نشر الگو تعداد صفحه: 352ص چاپ: 1400 شابک: 8- 41- 7950- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 4440901

  102,850 تومان 121,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : رضا خالو – سیروس یعقوبی سال چاپ : 1400 مشخصات ظاهری :تعداد صفحه : 488ص مشخصات نشر:انتشارات نشر الگو شابک :5-745-72-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 2978544

 • ( 0 نظر )

  شیمی دهم تست الگو مولفان: مسعود جعفری – حامد قربانی – روح اله علیزاده – مرتضی خوش کیش انتشارات: نشر الگو تعداد صفحه: 412ص چاپ: 1400 شابک: 9- 44- 7950- 600 - 978 شماره کتابشناسی ملی: 3529637

 • ( 0 نظر )
  126,650 تومان 149,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مولفان : جناب آقای مسعود جعفری نوبت چاپ : چاپ 11 به بعد تعداد صفحات : 483صفحه سایز کتاب : رحلی سال چاپ : 1400

  126,650 تومان 149,000 تومان 15%
  ارزان شد!