دانش پژوهان جوان 

دانش پژوهان جوان

انتشارات دانش پژوهان جوان

35 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  39,950 تومان 47,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نردبان المپیاد شیمی نویسنده و مؤلف : جناب آقای محمدرضا مس کاران و جناب آقای علی اکبر کوچک زاده مشخصات نشر : تهران انتشارات گچ 1398 مشخصات ظاهری : 250ص.مصور،جدول،نمودار شابک :3-9-98131-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5720529 نوبت و سال چاپ : اول-پاییز 1398

  39,950 تومان 47,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان :جناب آقای پدرام حاج اسمعیلی و جناب آقای امین یوسفی مشخصاتنشر : تهران انتشارات گچ 1398 مشخصات ظاهری : 240ص.مصور،جدول،نمودار شابک : 0-1-95878-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5716280 نوبت و سال چاپ : زمستان 1398

  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  41,650 تومان 49,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب المپیادهای شیمی ایران  مرحله دوم جلد دوم( دوره های نوزدهم تا بیست و هفتم) مشخصات نشر :تهران دانش پژوهان جوان،1396 مشخصات ظاهری : ج.مصور،نمودار،جدول شماره کتابشناسی ملی: 2910150 نوبت چاپ : 1399 قطع : وزیری

  41,650 تومان 49,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  39,100 تومان 46,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب : المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد اول (دوره های هشتم تا هجدهم) مشخصات نشر : تهران دانش پژوهان جوان 1391 شماره کتابشناسی ملی : 2702716 شابک جلد اول : 8-88-5230-60-978 شابک دوره : 1-87-5230-600-978  نوبت چاپ :1398 قطع :وزیری

  39,100 تومان 46,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  56,950 تومان 67,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران دانش پژوهان جوان 1391 مشخصات ظاهری : 2 ج.مصور،جدول،نمودار شابک دوره : 1-29-5230-600-978 شابک جلد اول : 3-44-7685-964-978 شابک جلد دوم : 2-006-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 2987122 چاپ هشتم : 1400 قطع : وزیری

  56,950 تومان 67,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  42,500 تومان 50,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : المپیادهای شیمی ایران  مرحله اول جلد دوم (دوره های چهاردهم تا بیست و ششم) نویسنده و مؤلف : جناب آقای مرتضی خلینا و جناب آقای سید حیدر مروج مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان  مشخصات ظاهری : ج.مصور،نمودار وزیری،جدول شابک دوره : 1-29-5230-600-978 شابک جلد دوم : 7-100-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3652966 چاپ اول : 1398 قطع : وزیری

  42,500 تومان 50,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  39,950 تومان 47,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسنده و مؤلف :جناب آقای محمد نجم زاده دارنده ی مدال طلای کشوری المپیاد شیمی 1377 مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1388 مشخصات ظاهری : 332ص.مصور،جدول،نمودار شابک : 2-54-7685-964-978 نوبت چاپ :1398 قطع : وزیری

  39,950 تومان 47,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  50,150 تومان 59,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1393 مشخصات ظاهری : 400ص.مصور،جدول،نمودار. شابک: -025-288-600-978  شماره کتابشناسی ملی : 3216569 نوبت چاپ : سوم(ویرایش دوم)-1398 قطع : وزیری

  50,150 تومان 59,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  26,350 تومان 31,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1394 مشخصات ظاهری : 192ص.مصور شابک : 0-042-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3777168 چاپ چهارم : 1399 قطع : وزیری

  26,350 تومان 31,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  44,200 تومان 52,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : میخواهم المپیادی شوم کتاب الفبای ساختار اتم ترکیبات یونی و مولکولی مؤلف و نویسنده : جناب آقای مجید اکبری دارنده ی مدال برنز کشوری المپیاد شیمی 1374 مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1392 مشخصات ظاهری : 326ص.مصور،جدول،نمودار شابک : 8-004-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 2914246 چاپ ششم : 1399 قطع : وزیری

  44,200 تومان 52,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  42,500 تومان 50,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران،انتشارات گچ،1398 مشخصات ظاهری : ج.مصور(رنگی)،جدول(رنگی)،نمودار(رنگی) شابک : 3-0-95878-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4077607 سال چاپ : 1398

  42,500 تومان 50,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  54,400 تومان 64,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب المپیادهای زیست ایران مرحله دوم جلد سوم(دوره های هفدهم تابیست و یکم) مشخصات نشر: تهران،دانش پژوهان جوان،1396 مشخصات ظاهری : ج.مصور،جدول،نمودار شابک : 5-63-5230-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4606726 چاپ : دهم-1399 قطع : وزیری

  54,400 تومان 64,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  55,250 تومان 65,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان مشخصات ظاهری : 2 جلد،مصور،جدول،نمودار شابک : دوره : 5-63-5230-600-978 شابک : جلد : 5-021-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3544051 چاپ : یازدهم-1399 قطع : وزیری

  55,250 تومان 65,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  52,700 تومان 62,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد سوم(دوره های هفدهم تا بیست و دوم) مشخصات نشر :تهران،دانش پژوهان جوان،1395 مشخصات ظاهری : ج.مصور،جدول،نمودار شابک : دوره : 3-12-5230-600-978 شابک جلد اول : 1-061-288-600-978 شابک جلد سوم : 6-040-288-600-978  شماره کتابشناسی ملی : 4382545 نوبت چاپ : چهارم-1398 قطع : وزیری

  52,700 تومان 62,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  55,250 تومان 65,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1392 مشخصات ظاهری : 2 جلد. شابک دوره : 3-012-523-600-978 شابک جلد دوم : 0-013-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3337460 چاپ هفتم : 1399 قطع : وزیری

  55,250 تومان 65,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  39,100 تومان 46,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب المپیادهای زیست شناسی ایران  مرحله اول جلد اول (دوره های اول تا هشتم) المپیادهای ایران،از ابتدا تا کنون مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1395 مشخصات ظاهری : جلد،مصور،جدول،نمودار شابک دوره : 3-12-5230-600-978 شابک جلد : 1-061-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4382545 نوبت چاپ : هشتم-1399 قطع : وزیری

  39,100 تومان 46,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  37,400 تومان 44,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب الفبای اکولوژی می خواهم المپیادی شوم نویسنده و مؤلف : جناب آقی دکتر کوشا پایداری دارنده ی مدال طلای کشوری المپیاد زیست شناسی 1384 و دارنده ی مدال نقره ی جهانی المپیاد زیست شناسی 2006 مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1394 مشخصات ظاهری : 304 ص.مصور(رنگی)،جدول،نمودار. شابک : 6-037-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3767006 چاپ سوم...

  37,400 تومان 44,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  31,450 تومان 37,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب اصول و مبانی فیزیولوژی جلد سوم مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1396 مشخصات ظاهری : 3 جلد،مصور شابک دوره : 5-76-5230-600-978 شابک جلداول : 3-067-288-600-978 شابک جلد دوم : 0-068-288-600-978 شابک جلد سوم : 7-069-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4661269 چاپ دوم : 1399 قطع : وزیری

  31,450 تومان 37,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  43,350 تومان 51,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب اصول و مبانی فیزیولوژی جلد دوم مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1396 مشخصات ظاهری: 3 جلد،مصور شابک دوره : 5-76-5230-600-978 شابک جلد اول : 3-067-288-600-978 شابک جلد دوم : 0-068-288-600-978 شابک جلد سوم : 7-068-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4661269 نوبت چاپ : دوم : 1399 قطع : وزیری

  43,350 تومان 51,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  43,350 تومان 51,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب اصول و مبانی فیزیولوژی  جلد اول مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1396 مشخصات ظاهری : 3 جلد : مصور شابک دوره : 5-76-5230-600-978 شابک جلد اول : 3-067-288-600-978 شابک جلد دوم : 0-068-288-600-978 شابک جلد سوم :7-069-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4661269 چاپ دوم : 1399  قطع : وزیری 

  43,350 تومان 51,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  22,950 تومان 27,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب می خوام المپیادی شوم الفبای گیاه شناسی نویسنده و مؤلف : جناب آقای محمدصادق پورجعفری(دارنده ی مدال کشوری المپیاد زیست شناسی 1389) مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1395 مشخصات ظاهری : 176ص.مصور،جدول،نمودار شابک : 2-064-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4503219 چاپ جهارم (ویرایش دوم) : 1398 قطع : وزیری

  22,950 تومان 27,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  53,550 تومان 63,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب مبانی کنترل متابولیسم نویسنده و مؤلف : جناب آقای دکتر احمد همایی(عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان) مشخصات ناشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1395 مشخصات ظاهری : 456ص.مصور،جدول،نمودار شابک : 2-051-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4503231 چاپ سوم : 1399 قطع : وزیری

  53,550 تومان 63,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  53,550 تومان 63,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب مبانی آمار زیستی مؤلف و نویسنده : جناب آقای دکتر رضا شاه نظر نژاد خالصی(دارنده ی مدال طلای کشوری المپیاد زیست شناسی سال 1387) مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1397 مشخصات ظاهری : 392 ص.مصور،جدول،نمودار شابک : 8-088-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5090480 چاپ دوم : 1399 قطع : وزیری

  53,550 تومان 63,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  40,800 تومان 48,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1397 مشخصات ظاهری : ج.مصور،جدول،نمودار شابک جلد دوم: 5-076-288-60-978 شابک دوره : 0-97-5230-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5128431 چاپ سوم(ویرایش سوم): 1397 قطع : وزیری

  40,800 تومان 48,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  43,350 تومان 51,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : تألیف و نویسنده : جناب آقای دکتر علی زندیه دارنده ی مدال طلای کشوری المپیاد زیست شناسی 1382 مشخصات نشر : تهران : دانش پژوهان جوان : 1397 مشخصات ظاهری : ج : مصور،جدول،نمودار شابک دوره : 5-076-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5128431 چاپ سوم (ویرایش سوم):13970 قطع : وزیری شابک دوره : 0-97-5230-600-978 شابک جلد دوم : 6-95-5230-600-978

  43,350 تومان 51,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  39,100 تومان 46,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 2ج.مصور،جدول،نمودار شابک جلد اول : 1-029-288-600-978 شابک دوره : 5-63-5230-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3608484 چاپ هشتم (ویرایش دوم) : 1397 قطع : وزیری

  39,100 تومان 46,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : 10 المپیاد آزمایشی زیست شناسی با پاسخ تشریحی مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محسن گلکار و جناب آقای حسن رخش خورشید و جناب آقای حسین مدهنی و جناب آقای امیرغفاری مشخصات نشر : تهران،انتشارات گچ،1398. مشخصات ظاهری : 240ص.مصور،جدول،نمودار شابک : 7-2-95878-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5970647 نوبت و سال چاپ : اول-زمستان 1398

  38,250 تومان 45,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  51,000 تومان 60,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : کتاب المپیادهای جهانی زیست شناسی 2015-2014 مشخصات نشر : تهران : دانش پژوهان جوان،1398 مشخصات ظاهری : 288 صفحه. شابک : 9-081-288-600-978 شماره ی کتابشناسی ملی : 5656830 چاپ ششم : 1399 قطع : وزیری

  51,000 تومان 60,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  26,350 تومان 31,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول :  از سری کتابهای تئوری گن جلد اول مؤلف و نویسنده : جناب آقای علی قهرمانی مشخصات نشر : تهران : دانش پژوهان جوان،1393 مشخصات ظاهری : 192ص : مصور،جدول،نمودار شابک : 9-036-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3727530

  26,350 تومان 31,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  34,850 تومان 41,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول :  کتاب به بورس خوش آمدید با رویکرد تحلیل بنیادی کاربردی جامع ترین کتاب در حوزه ی ورود به بورس مؤلف و نویسنده : جناب آقای مهدی افضلیان از مجموجه کتابهای هنر معامله گری در بورس  جلد دوم مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان،1399. مشخصات ظاهری : 216ص. شابک : 1-288115-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 6108641 چاپ اول : 99

  34,850 تومان 41,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  28,050 تومان 33,000 تومان 15%
  جدید

  نظریه ی گن در چرخه های بازار نویسنده و مؤلف : جناب آقای علی قهرمانی از سری کتابهای تئوری گن جلد دوم مشخصات نشر : تهران؛دانش پژهان جوان،1395 مشخصات ظاهری : 208ص.مصور،جدول،نمودار. شابک : 9-065-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4486979 تیراژ : 2400نسخه قطع :وزیری چاپ: چهارم-1399

  28,050 تومان 33,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  جدید

  کتاب استراتژیست مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار جلد چهارم مؤلف و نویسنده : جناب آقای نیما آزادی مشخصات نشر : تهران ، دانش پژوهان جوان ؛1399 مشخصات ظاهری : 184ص.جدول. شابک : 6-123-288-600978 شماره کتابشناسی ملی : 6150128

  29,750 تومان 35,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  18,700 تومان 22,000 تومان 15%
  جدید

  کتاب واگرایی ها مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار جلد سوم مؤلف و نویسنده : جناب آقای نیما آزادی شابک : 0-026-288-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3527267 مشخصات نشر : تهران : دانش پژوهان جوان،1393 مشخصات ظاهری : 128 ص . مصور،جدول،نمودار. چاپ سیزدهم : 1399 قطع : وزیری تیراژ : 2400 نسخه

  18,700 تومان 22,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  27,200 تومان 32,000 تومان 15%
  جدید

  کتاب رکن سوم بازار مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار جلد دوم مؤلف و نویسنده : جناب آقای نیما آزادی مشخصات نشر : تهران؛دانش پژوهان جوان،1390 مشخصات ظاهری : 187ص.مصور،جدول،نمودار. شابک : 7-85-5230-600-978 شماره ی کتابشناسی ملی : 254981

  27,200 تومان 32,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  22,950 تومان 27,000 تومان 15%
  جدید

  مؤلف و نویسنده : جناب آقای نیما آزادی مشخصات نشر : تهران؛دانش پژوهان جوان،138. مشخصات ظاهری : 128 ص.مصور،جدولريا،نمودار. شابک : 9-52-5230-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 2079180

  22,950 تومان 27,000 تومان 15%
  ارزان شد!