جامع 

جامع

جامع

13 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  104,000 تومان 130,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 540ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : ششم 99 شابک : 3-851-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5471996-3038205 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محسن توانا

  104,000 تومان 130,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  108,000 تومان 135,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398مشخصات ظاهری : 543ص مصور جدول 22*29س مشابک : 1-280-230-622-978شماره کتابشناسی ملی : 5811422-3041303مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حمزه نصراللهی و جناب آقای محمدرضا سلیمانی دلارستاقینوبت چاپ : یازدهم 99

  108,000 تومان 135,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  31,200 تومان 39,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398 مشخصات ظاهری : 208 ص مصور 17*24 س م شابک : 7-952-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5667133-3031603 نوبت چاپ : ششم 99 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسام حاج مؤمن و جناب آقای فرهاد مددی

  31,200 تومان 39,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  84,800 تومان 106,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 420ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : ششم 99 شابک : 0-638-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5143103-3027203 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حمیدخزائی و جناب آقای دکتر ابوطالب بیگ محمدی

  84,800 تومان 106,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  115,200 تومان 144,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 651ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : دوم 99 شابک : 2-593-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5453769-3012304 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محسن توانا

  115,200 تومان 144,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  119,200 تومان 149,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398 مشخصات ظاهری : 664 ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 0-258-230-622-978 نوبت چاپ : بیست و پنجم99 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سروش موئینی و جناب آقای رسول محسنی منش و جناب آقای کوروش اسلامی شماره کتابشناسی ملی : 573087-339806

  119,200 تومان 149,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  16,000 تومان 20,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : از سری کتابهای کنکوری برای دانش آموزان رشته ریاضی برای پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم نویسنده و مؤلف : ایمان سلیمان زاده

  16,000 تومان 20,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  97,600 تومان 122,000 تومان 20%
  جدید

  97,600 تومان 122,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  115,200 تومان 144,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398 مشخصات ظاهری : 848 ص مصور نمودار 22*29 س م شابک : 8-632-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5366165 نوبت چاپ : چهارم 98

  115,200 تومان 144,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  115,200 تومان 144,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1398 مشخصات ظاهری : 1.0125 kg ،نمودار جدول مصور رنگی  22*29 س م شابک : 1-264-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 5739812 نوبت چاپ :چهل و پنجم 1399

  115,200 تومان 144,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  83,200 تومان 104,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلف و نویسنده : جناب آقای دکتر نیما سپهری و جناب آقای مهدی براتی و جناب آقای یاسر عبداللهی مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1399 مشخصات ظاهری : 391ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 0-401-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 5801295-3049301 نوبت چاپ : هشتم 1399

  83,200 تومان 104,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  84,000 تومان 105,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلف و نویسنده : گروه آموزشی ماز،جناب آقای دکتر پوریا خیراندیش و جناب آقای دکتر فرزام فرهمندنیا مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1399 مشخصات ظاهری : 394 ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 1-404-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 5143714 نوبت چاپ : نهم 99

  84,000 تومان 105,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  113,600 تومان 142,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای دکتر نیما سپهری و جناب آقای مهدی برانی و جناب آقای یاسر عبداللهی مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1399 مشخصات ظاهری : 576 .مصور جدول 22*29 س م. شابک : 0-399-230-622-978 نوبت چاپ : هفتم 99 شماره کتابشناسی ملی : 5801295-3044801

  113,600 تومان 142,000 تومان 20%
  ارزان شد!