جامع 

جامع

جامع

25 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران مشخصات ظاهری : 328ص شابک : 0-683-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 4754875 سال چاپ :1400 مولفان و نویسندگان :رضا اسماعیلی

  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  69,700 تومان 82,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399  مشخصات ظاهری : 296ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : اول 1399 شابک : 8-687-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6235876-6102101 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم زهرا نعمتی و جناب آقای امیرحسین قدیانی و جناب آقای میلاد هوشیار 

  69,700 تومان 82,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  94,350 تومان 111,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 266ص مصور جدول 21*29 س م شابک :3-682-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6236874-6101601 نوبت چاپ : 1400 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای احمد بهرامیان و جناب آقای سید امیرمحمد سیدشاکری

  94,350 تومان 111,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  100,300 تومان 118,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 333ص مصور جدول 21*29س م شابک : 7-684-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6101801 مؤلفان ونویسندگان : جناب آقای سید هادی هاشمی و جناب آقای مجید قدیمی و جناب آقای حسین منصوری نوبت چاپ:1400

  100,300 تومان 118,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 323ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1400 شابک : 8-674-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :6248375-6100801 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  106,250 تومان 125,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  92,650 تومان 109,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 333ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : 1400 شابک : 1-660-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 5882258-6100401 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسن بلند و جناب آقای علیرضا حافظیان و جناب آقای حمید خزائی

  92,650 تومان 109,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  81,600 تومان 96,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 220ص مصور جدول 21*29 س  م  نوبت چاپ :1400 شابک : 5-688-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 62209950-6102201 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم ریحانه شعبان زاده

  81,600 تومان 96,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  103,700 تومان 122,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران مشخصات ظاهری : 411ص مصور جدول 21*29س م نوبت چاپ : 1400 شابک : 8-658-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 5882258-6100201 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسام حاج مؤمن و جناب آقای شاهو مرادیان

  103,700 تومان 122,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  132,600 تومان 156,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 442ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ :1400 شابک :6-681-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6875492-6101501 مؤلفان  نویسندگان : جناب آقای محمد آقاصالح و سرکار خانم زهرا خردمند

  132,600 تومان 156,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران مبتکران 1399 مشخصات ظاهری : 174ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : 1400 شابک : 5-659-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6225994-6102401 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم مریم مهری

  72,250 تومان 85,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  158,100 تومان 186,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 584 ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : 1400 شابک : 3-679-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی :6220995-61301 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای علی کرامت و جناب آقای امیرحسین بهروزی فرد و جناب آقای مازیار اعتمادزاده و جناب آقای مهرداد محبی و جناب آقای علیرضا نورعلی و جناب آقای سعید شرفی 

  158,100 تومان 186,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  101,150 تومان 119,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 292ص مصور جدول 21*29س م نوبت چاپ : اول 1399 شابک : 4-672-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6157397-6116101 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای رسول محسنی منش و جناب آقای سروش موئینی

  101,150 تومان 119,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  143,650 تومان 169,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 504ص مصور جدول 21*29س م  نوبت چاپ :1400 شابک : 4-669-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 7281964-6100301 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای غلامرضایزدانی و جناب آقای داریوش گودرزی و جناب آقای مجتبی احمدوند

  143,650 تومان 169,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  140,250 تومان 165,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 478ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1400 شابک : 7-671-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6100701 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محمدمصطفی ابراهیمی و جناب آقای پدرام نیکوکار و جناب آقای کامیار علیون و جناب آقای محسن فراهانی

  140,250 تومان 165,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  128,350 تومان 151,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399  مشخصات ظاهری : 415ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ :1400 شابک : 1-673-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6247023-6116001 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای آرش عمید

  128,350 تومان 151,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  156,400 تومان 184,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 558ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1400 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سیدعلی مقدم نیا و جناب آقای محمدمصطفی ابراهیمی  شابک : 0-670-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6100601

  156,400 تومان 184,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  50,150 تومان 59,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری: 107ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 2-647-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6227937-6102301 نوبت چاپ :1400 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم نرگس نظرپور و جناب آقای محسن پیرحسین لو

  50,150 تومان 59,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  154,700 تومان 182,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 644ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 9-677-378-964-978  شماره کتابشناسی ملی : 6234985-6101101 نوبت چاپ :1400 مؤلفان و نویسندگان : جنلب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  154,700 تومان 182,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  190,400 تومان 224,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 813ص مشخصات نشر : تهران انتشارات منتشران شابک : 6-678-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 45745845 سال چاپ : 1400 مولفان و نویسندگان :افشین احمدی و دنیای شیمی پات 

  190,400 تومان 224,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  95,200 تومان 112,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول: مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 282ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 1-686-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6234986-6102001 نوبت چاپ : 1400 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم سیده مریم طاهری و جناب آقای محمدابراهیم مازنی

  95,200 تومان 112,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  54,400 تومان 64,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 3199 مشخصات ظاهری : 152ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : 1400 شابک : 9-680-378-964-978  شماره کتابشناسی ملی : 6220995-6101401 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سعید نجفیان و سرکار خانم فاطمه گلرخ

  54,400 تومان 64,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  114,750 تومان 135,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 387ص مصور جدول 21*29س م نوبت چاپ :1400 شابک : 2-676-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6175542-6101001 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجید ساکی و جناب آقی فرزاد نامی

  114,750 تومان 135,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  152,150 تومان 179,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری :545ص مصور جدول 21*29 س م سال چاپ : 1400 شابک : 5-675-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6358271-6100901 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  152,150 تومان 179,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  73,950 تومان 87,000 تومان 15%
  جدید

  سال چاپ : 1399

  73,950 تومان 87,000 تومان 15%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  118,150 تومان 139,000 تومان 15%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران منتشران 1399 مشخصات ظاهری : 316ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : ششم1399 شابک : 8-674-378-964-978 شماره کتابشناسی ملی : 6248375-6100801 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجید ساکی و جناب آقای فرزاد نامی

  118,150 تومان 139,000 تومان 15%
  ارزان شد!