خیلی سبز 

خیلی سبز

انتشارات خیلی سبز

زیرشاخه ها

در صفحه
570 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  175,200 تومان 219,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 779ص مصور جدول 22*29س م شابک : 0-526-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5143714-3024609 سال چاپ : شصت و هفتم 1400 مولفان و نویسندگان : گروه آموزشی ماز دکتر پوریا خیراندیش و دکتر فرزام فرهمندنیا

  175,200 تومان 219,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  70,400 تومان 88,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1398 مشخصات ظاهری :178ص سال چاپ : 1400 شابک :  مولف : محمدرضا فاتحی نسب

  70,400 تومان 88,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  72,800 تومان 91,000 تومان 20%
  جدید
 • ( 0 نظر )
  60,800 تومان 76,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 163ص مصور جدول 22*29س م مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 شابک :3-570-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5397631-3032206 سال چاپ : 1400 مولفان: بهروز حیدربکی سید محمدعلی جنانی

  60,800 تومان 76,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  124,000 تومان 155,000 تومان 20%
  جدید

  مشخصات این محصول : مشخصات ظاهری : 436ص مصور جدول 22*29 س م مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1399 شابک : 1-404-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 6221096-3048803 سال چاپ :  1400

  124,000 تومان 155,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  189,600 تومان 237,000 تومان 20%
  جدید

  مشخصات این محصول : مشخصات ظاهری : 764ص نمودار مصور جدول 22*29س م مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398 شابک : 9-284-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی  : 5783718-3041105 سال چاپ : 1400

  189,600 تومان 237,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  136,000 تومان 170,000 تومان 20%
  جدید

  مشخصات این محصول : شابک : 8-265-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 5738889-3039508 سال چاپ : پنجاه و یکم 1400 مشخصات ظاهری : 556ص مصور جدول 22*29س م مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398

  136,000 تومان 170,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  156,800 تومان 196,000 تومان 20%
  جدید

  مشخصات محصول : مشخصات ظاهری : 660ص مصور جدول 22*29س م شابک : 1-264-23-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 5739812-3042107 سال چاپ : 1400 مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398

  156,800 تومان 196,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  104,000 تومان 130,000 تومان 20%
  جدید

  مشخصات این محصول : مشخصات ظاهری : 396ص مصور جدول 22*29 س م مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398 شابک : 3-257-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 5730827-3042008 نوبت چاپ : 1400

  104,000 تومان 130,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  100,000 تومان 125,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 480ص مصور جدول 22*29 س م مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 99 شابک : 5-419-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 4974732 نوبت چاپ : دوم 1399 نویسندگان و مولفان : جناب آقای اباصلت نورالهی و جناب آقای بهزاد اسداله

  100,000 تومان 125,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  38,400 تومان 48,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 357ص مصور 22*14.5س م مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 شابک : 8-658-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5557552-3028806 نوبت چاپ : هشتم 1399

  38,400 تومان 48,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  82,400 تومان 103,000 تومان 20%
  جدید

  نتشارات انتشارات خیلی سبز پایه پایه و جامع کنکور رشته تحصیلی ریاضی درس مجموعه دروس نوع کتاب آزمون نوع محصول کتاب مناسب برای دانش آموزان مبتدی, متوسط, قوی حجم درس نامه – نحوه طبقه بندی تست ها – تعداد تست (حدودا) 2800 تعداد صفحات 350 زمان لازم برای مطالعه کتاب (حدودا) 60 ساعت

  82,400 تومان 103,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  71,200 تومان 89,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 320ص مصور جدول نمودار  مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز شابک : 8-745-621-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 745148 سال چاپ : 1399 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای فرزاد نامی و جناب آقای روح اله علی پور و جناب آقای بهادر کامران و جناب آقای سعید ضبری

  71,200 تومان 89,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  81,600 تومان 102,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 472ص مصور جدول نمودار رنگی 22*29س م مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز شابک : 4-573-412-600-978 سال چاپ :1399 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای رسول محسنی منش و جناب آقای سروش موئینی و و جناب آقای کوروش اسلامی 

  81,600 تومان 102,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  53,600 تومان 67,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1399 مشخصات ظاهری : 288 ص مصور 17*24 س م شابک : 4-416-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 6064665-3035401 نوبت چاپ : سوم 1400 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای اشکان زرندی

  53,600 تومان 67,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  119,200 تومان 149,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز مشخصات ظاهری :525 ص مصور رنگی جدول نمودار 22*29 س م نوبت چاپ :1400 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای ایمان سلیمان زاده و جناب آقای رضا سبزمیدانی و جناب آقای نوید شاهی

  119,200 تومان 149,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  120,000 تومان 150,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1399 مشخصات ظاهری : 528ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 1-417-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 7361133-3045901 نوبت چاپ :سوم1399 مولفان و نویسندگان : جناب آقای موسی بیات و جناب آقای دکتر مالک اشتر اسفندیاری

  120,000 تومان 150,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  55,200 تومان 69,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 228ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : شانزدهم 1399 شابک : 9-622-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5366080-5011907 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مجتبی احمدوند

  55,200 تومان 69,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  32,000 تومان 40,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1395 مشخصات ظاهری : 103ص مصور رنگی جدول 22*29 س م نوبت چاپ : بیست و چهارم 1399 شابک : 4-106-412-600-978  شماره کتابشناسی ملی : 4379161-5001510 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم مرضیه دهقان نیری

  32,000 تومان 40,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  24,000 تومان 30,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1395 مشخصات ظاهری : 76ص مصور رنگی جدول 22*29 س م   نوبت چاپ : نوزدهم 1399 شابک : 1-107-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4359809-5001608 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محمد ستاری اسمرود

  24,000 تومان 30,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  44,800 تومان 56,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1395  مشخصات ظاهری : 134ص مصور رنگی جدول 22*29 س م سال چاپ :  1399 شابک : 5-109-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4346966-5001109 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محمدرضا فاتحی نسب

  44,800 تومان 56,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  62,400 تومان 78,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 246ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ : 1399 شابک : 5-620-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 8652583-5012005 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای مهدی هاشمی و جناب آقای سعید فرهادی

  62,400 تومان 78,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  41,600 تومان 52,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1394 مشخصات ظاهری : 152ص  مصور جدول 22*29 س م شابک : 7-019-412-600-978  شماره کتابشناسی ملی : 4011468-5003510 نوبت چاپ : هجدهم 1399 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محسن مصلایی و سرکار خانم زهرا خردمند

  41,600 تومان 52,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  92,000 تومان 115,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1395 مشخصات ظاهری : 374ص مصور رنگی جدول 22*29 س م شابک : 0-159-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4419587-5008509 نوبت چاپ : سی و پنجم 1399 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محمدرضا فاتحی نسب و سرکار خانم مهرناز صادقی و سرکار خانم ریحانه شعبان زاده و سرکار خانم زهراسادات مهدوی و جناب آقای محمد ستاری اسمرود و...

  92,000 تومان 115,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  47,200 تومان 59,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1394 مشخصات ظاهری : 156ص مصور جدول 21*29 س م نوبت چاپ : بیست و یکم 1399 شابک : 8-012-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3941879-5002810 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محسن مصلایی و سرکار خانم زهرا خردمند

  47,200 تومان 59,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  39,200 تومان 49,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398 مشخصات ظاهری : 128ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : هشتم 1399 شابک : 3-273-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی : 5771045-3017207 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سید سعید احمدپور مقدم و جناب آقای محمدرضا لمسه چی

  39,200 تومان 49,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  64,000 تومان 80,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول :  مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1392 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای شایان مهدی مظلوم مشخصات ظاهری : 328ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : پنجاه و هشتم 1399 شابک : 3-59-6676-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3257110-2001714

  64,000 تومان 80,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  39,200 تومان 49,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1394 مشخصات ظاهری : 136ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ :  1399 شابک : 0-95-7577-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3985367-5002309 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای آیدین خانکشی پور

  39,200 تومان 49,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  70,400 تومان 88,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1394  مشخصات ظاهری : 200ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ : 1400 شابک : 2-030-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3898863-4002010 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای غلامرضا عزیزی شمامی

  70,400 تومان 88,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  31,200 تومان 39,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 87ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ : 1399 شابک : 1-558-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5294654-5002909 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسین منصوری

  31,200 تومان 39,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  39,200 تومان 49,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 140ص مصور جدول 22*29 س م  شابک : 5-563-412-600978 شماره کتابشناسی ملی : 5294635-5001911 نوبت چاپ :  ششم 1399 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای آرش طاهری

  39,200 تومان 49,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  33,600 تومان 42,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 92ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ : 1399 شابک : 8-562-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5294657-5002208 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسین منصوری

  33,600 تومان 42,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  52,800 تومان 66,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 195ص مصور جدول 22*29س م مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 شابک : 4-557-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5328994-5002509 نوبت چاپ :دهم 1399 مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم ریحانه شعبان زاده و سرکار خانم زهرا حسن زاده مقدم و سرکار خانم معصومه سعیدی  و سرکار خانم مهرناز صادقی

  52,800 تومان 66,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  55,200 تومان 69,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 216ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : 001399 شابک : 6-540-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5243287-5002409 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای علی ایزدی و جناب آقای منصور داوودوندی

  55,200 تومان 69,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  60,000 تومان 75,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : نویسندگان و مؤلفان : جناب آقای علی جعفری ندوشن مشخصات نشر : تهران انتشارات خیلی سبز 1394 مشخصات ظاهری : 264ص جدول 22*29 س م سال چاپ : 1399 شابک : 5-039-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3937581-200309ق987

  60,000 تومان 75,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  104,000 تومان 130,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 540ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : ششم 99 شابک : 3-851-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5471996-3038205 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محسن توانا

  104,000 تومان 130,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  88,000 تومان 110,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم حبیبه صالح نژاد و سرکار خانم زهرا نعمتی مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398 شابک : 2-283-230-622-978 شماره کتابشناسی ملی: 5833508-3042502 مشخصات ظاهری : 435ص مصور جدول 22*29 س م نوبت چاپ : هفتم 1399

  88,000 تومان 110,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  108,000 تومان 135,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398مشخصات ظاهری : 543ص مصور جدول 22*29س مشابک : 1-280-230-622-978شماره کتابشناسی ملی : 5811422-3041303مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حمزه نصراللهی و جناب آقای محمدرضا سلیمانی دلارستاقینوبت چاپ : بیست و سوم99

  108,000 تومان 135,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  55,200 تومان 69,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 234ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 7-626-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5366081-5012402 نوبت چاپ : 1399 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای دکتر حسین ایروانی

  55,200 تومان 69,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  31,200 تومان 39,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398 مشخصات ظاهری : 208 ص مصور 17*24 س م شابک : 7-952-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5667133-3031603 سال چاپ : 1399 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حسام حاج مؤمن و جناب آقای فرهاد مددی

  31,200 تومان 39,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  84,800 تومان 106,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 420ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ : 1399 شابک : 0-638-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5143103-3027203 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای حمیدخزائی و جناب آقای دکتر ابوطالب بیگ محمدی

  84,800 تومان 106,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  95,200 تومان 119,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات ظاهری : 471 ص.مصور نمودار 22*29 س م مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1396 چاپ : 1399 شابک : 4-474-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4960546-3023004 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای احمد مطلایی و جناب آقای شاهین اقبال و جناب آقای جمال خم خواجی

  95,200 تومان 119,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  130,400 تومان 163,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1396 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای رضا سبز میدانی و جناب آقای نوید شاهی و جناب آقای ایمان سلیمان زاده مشخصات ظاهری : 581 ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ : 1400 شابک : 5-365-412-600-978 شماره کتابشناسی : 4819934-3020904

  130,400 تومان 163,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  91,200 تومان 114,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 448ص.مصور جدول 22*29 س م سال چاپ : 1399 شابک : 1-532-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5143712-3025003 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای کاظم غلامی و جناب آقای بهروز حیدربکی و سرکار خانم غزال موسوی و جناب آقای محسن آهویی

  91,200 تومان 114,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  115,200 تومان 144,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1397 مشخصات ظاهری : 651ص مصور جدول 22*29 س م سال چاپ : 1399 شابک : 2-593-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 5453769-3012304 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محسن توانا

  115,200 تومان 144,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  119,200 تومان 149,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1396 مشخصات ظاهری : 525ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 8-364-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 4822408-3022008 چاپ : 1400 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای رضا سبزمیدانی و جناب آقای نوید شاهی و جناب آقای ایمان سلیمان زاده

  119,200 تومان 149,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  119,200 تومان 149,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1398 مشخصات ظاهری : 664 ص مصور جدول 22*29 س م شابک : 0-258-230-622-978 نوبت چاپ : سی و ششم99 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای سروش موئینی و جناب آقای رسول محسنی منش و جناب آقای کوروش اسلامی شماره کتابشناسی ملی : 5730827-3039806

  119,200 تومان 149,000 تومان 20%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  96,000 تومان 120,000 تومان 20%
  جدید

  اطلاعات این محصول : مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1395 مشخصات ظاهری :300ص نمودار مصور جدول رنگی 22*29 س م شابک : 9-156-412-600-978 شماره کتابشناسی ملی : 3017610-4359114 سال چاپ : 1400 مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای رضا سبزمیدانی و جناب آقای احمد مصلایی و جناب آقای نوید شاهی

  96,000 تومان 120,000 تومان 20%
  ارزان شد!