خرید تلفنی کتاب 

بانک کتاب مرکزی ، با عنوان پیک کتاب گام هایی در جهت خرید آسان کتاب برداشته است ، از جمله این گام ها امکان خرید تلفنی کتاب است . کافی است تلفن را بردارید و شماره های بانک کتاب را بگیرید. 

سفارش تلفنی کتاب

ثبت سفارش شما انجام شده و خرید کتاب تلفنی شما ثبت می شود. در زمان کوتاهی کتاب ها در تهران برای شما از طریق پیک رایگان ارسال خواهد شد . 

بانک کتاب ، در نقش پیک کتاب تلاش دارد تا با کوتاه کردن فاصله با دانش آموزان و دانشجویان خرید را برای آن ها ساده تر کند . در صورتی که ارسال درخواست تلفنی کتاب از شهرستان باشد . با ارسال فیش بانکی پرداختی ، یا پرداخت از طریق کارت به کارت کتاب های مورد نظر از طریق باربری به مشتریان گرامی و همچنین کتاب فروشی ها ارسال خواهد شد. 

خرید تلفنی کتاب

پیک کتاب

پیک کتاب راه کاری بسیار کلیدی و مهم در جهت خرید راحت تر و بی دغدغه تر کتاب از طریق مراگز فروش کتاب است. این راه کار توانسته است خرید کتاب را ساده تر کرده و هزینه های خرید را در حد زیادی کاهش دهد. 

با توجه به موارد بیان شده بانک کتاب مرکزی تلاش دارد  با راه اندازی پیک کتاب درخواست های خرید تلفنی کتاب را در زمان کوتاهی رسیدگی کرده و به نیاز های مخاطبان پاسخ دهد.