اهمیت وجود بانک کتاب

در هر کار و عملی وجود کتاب به عنوان راهنما و کسب اطلاعات شخص مهم و ضروریست. کتابهای زیادی در موردهای مختلف وعناوین مختلفی وجود دارد .هر کس در هرکسب وکاری نیاز به تخصص دارد و انواع کتابها ی مربوط  به آن تخصص وجود دارد . لازمه موفقیت در کار کسب اطلاعات بالا و مهارت است که خواندن کتاب به ما این کمک را میکند.

بهترین راهنمای ما در زندگی و رسیدن به اهدافمان و کسب مقام رتبه در کار خواندن کتاب است.

پس لازمه ی ایجاد فرهنگ کتابخوانی در همه جا ضروری است .باوجود پیشرفتهای زیادی که در فن آوری و تکنولوژی شده است ، اما به این معنا نیستکه دیگر به خواندن کتاب نیاز نیست پس بابد کتابخوانی در راس قرار بگیرد چون همیشه انسان در هر شرایطی فقیر از اطلاعات است.

بانک کتاب مرکزی توانسته است با کاهش هزینه های خرید کتاب دسترسی مخاطبان به کتاب را تا حد ممکن کاهش داده و فرایند خرید را تسهیل بخشد . از این رو توانسته است نقش بسزایی در موفقیت فرایند فروش کتاب و دسترسی سریع و اسان به کتاب را ایجاد کند. 

 

کتاب و هزینه های بالای آن

کتاب در رشد فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی دارد. اهمیت کتاب به اندازه ایی است که به عنوان غذای روح انسانها شناخته شده است.

پس برای برقراری و ماندگاری و رواج این فرهنگ باید راههای زیادی را در استفاده از کتاب در اختیار مخاطبین و کسانی که خواستار خواندن کتاب هستند قرار دهیم .

ایجاد جایگاههایی به عنوان نمایشگاه کتاب و مراکز خرید تلفنی کتاب  و انتخاب اشخاصی به عنوان راهنمای کتاب های مورد نظر مخاطبین تشکیل داد. وجود کتابخانه های مختلفی که با هزینه های کم یا رایگان ارسال کتاب، کتاب را در اختیار مخاطب قرار دهند برای ایجاد حس خوب و ایجاد اشتیاق در شخص  این عمل ضروریست.

 

ارسال کتاب به شهرستان

یکی از روشهای کم هزینه ی خرید کتاب،  ارسال رایگان کتاب است . بانک کتاب مرکزی توانسته از طریق اینترنت بهترین شیوه ی خرید را و دستیابی به تمام کتاب ها در سطوح مختلف و با عنوانهای مختلف طراحی کند .

کسانی که تهیه ی کتاب برای آنها دشوار و سخت است و هزینه ی زیادی را بابید پرداخت کنند و زمان زیادی را درتهیه ی آن صرف میکنند از بانک کتاب و خرید به شیوه ی اینترنت میتوانند استفاده کنند .با خرید کتاب و ثبت آن و پرداخت هزینه درب منزل از این شیوه بهره مند شوید.