اثرات دسترسی ساده به کتاب | دسترسی ساده به کتاب ها | تحویل رایگان کتاب

 

رواج کتاب خوانی در بین مردم

با قرار دادن مطالبی در مورد کتاب و کتاب خوانی و تکرار آن در هر زمان باعث میشود بهتر بتوان کاری کرد که مردم کتابخوان شوند. کتاب نخواندن مردم نقص بزرگی در وجود را ایجاد میکند. کتاب خوانی فقط در بین یک عده که اهل علم هستند به صورت روزمره است . در حالی که باید برای همه مثل خوردن وخوابیدن و سایر کارهای روزمره باشد .کتاب خوانی باید در جامعه رواج پیدا کند و این را باید تمام مسوولین و دستگاههای مربوطه برنامه ریزی ورواج دهند.آگاهی و اطلاعاتی که تمام دانشجویان و فرهنگیان در مورد کتاب دارند را میتوانند گسترش دهند تا بقیه را راقب به خواندن کتاب کنند .

 

کتاب خوانی از نظر علمی

پایداری علم برپاییه ی کتاب خوانی  در کشور تحقق مییابد. از لحاظ علمی  مشخص شده زمانی که ما به مطالعه می پردازیم محرکهای مغزی ما فعال میشود. مطالعه ی انسان باعث تقویت و بالا رفتن هوش انسان میشود. باعث ایجاد قدرت تخیل و تقویتآن و بالارفتن خلاقیت انسان میشود.مطالعه در تحقیقات علمی ثابت شده که استرس را کاهش میدهد.هرچقدر هم مشکل زیاد باشد خواندن کتاب باعث تسکین آن میشود. حس همدردی و مهربانی در انسان زیاد میشود . جون با خیلی از واقعیت ها آشنا میشود.تمرکز ذهن انسان بالا میرود زیرا در حین مطالعه  ذهن انسان فقط به موضوع و مطالعه مشغول است. و بینهایت دلایلی که از نظر علمی به اثبات رسیده و اهمیت به آن ضروریست .