جدید ارزان شد! لوح آموزش تصویری ریاضی پنجم دبستان

لوح آموزش تصویری ریاضی پنجم دبستان

بانک کتاب       

ناشر: موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

لوح دانش

مدرس: خانم آقا داداشی

100,000 تومان

80,000 تومان

107 قلم

جامع ترین منبع با بهترین کیفیت یادگیری دروس 

  • استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی
  • توضیح و تمرین و تکرار
  • آموزش در کحیطی شاد و کودکانه