جدید ارزان شد! لوح آموزش تصویری ریاضی هفتم دبستان

لوح آموزش تصویری ریاضی هفتم دبستان

 

بانک کتاب       

ناشر: موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

لوح دانش

مدرس: مجید آرگون

100,000 تومان

80,000 تومان

9999 قلم

جامع ترین منبع با بهترین کیفیت یادگیری دروس 

  • استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی
  • توضیح و تمرین و تکرار
  • آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر