نماد اعتماد الکترونیکی

سه سطحی ریاضی کنکور قلم چی

مولفان: ایمان چینی فروشان- حمید زرین کفش

32,000 تومان

110 قلم

این کتاب شامل سه سطح متفاوت است.

سطح اول: نسبتا دشوار 107 سوال    سطح دوم دشوار  سطح سوم نسبتا دشوار

ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و *میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.

footerbottom